7 december 2018

N4 utsett till DI Gasell 2018 för tredje året i rad

Det tidigare UIC-bolaget N4 är ett av de snabbast växande företagen i Stockholms län och har nu utsetts till Gasellföretag 2018 av Dagens Industri. De listades som ett av länets mest framgångsrika DI Gasellföretag för tredje året i rad.

Det Södertäljebaserade tjänsteföretaget N4 grundades 2011 och erbjuder utveckling, service och underhåll av laboratorier och forskningsmiljöer. Det som gör företaget unikt är att de är leverantörsoberoende och tar ansvar för hela behovet av support, service och logistik samt drift och underhåll. Nu utses N4 till DI Gasell för tredje året i rad vilket stärker att de är ett av Stockholms läns mest framgångsrika företag.

N4 var ett av de första bolagen som utvecklades med stöd av UIC Södertälje efter Astra Zenecas nedläggning av forskning och utveckling i Södertälje under 2012. Kunderna finns i dag i Acturum Biovation i Södertälje, samt i Stockholm och Mälardalen.

Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen till Gaseller. För att bli en Gasell ska företaget ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda och minst ha fördubblat sin omsättning över en treårsperiod. Dessutom ska de ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren, ha vuxit organiskt i allt väsentligt och ha sunda finanser.

N4 har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Build.

 

För mer information:
Roger Baakki, vd
N4
Tele:
08-546 144 01
E-post: 
roger.baakki@n4.nu

 Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Mobil:
070-214 3324
E-post: 
stina.thor@uic.se

 

Om N4
N4 förser marknaden med kostnadseffektivt drift och underhåll genom att leverera utvecklingsarbete och samtidigt tillhandahålla service och underhåll ur ett livscykel inriktat perspektiv skapar vi mer tid för kunden att lägga på sin kärnverksamhet. N4 erbjuder utveckling, support, service och underhåll av laboratorier och forskningsmiljöer. Deras lean-inspirerande arbetssätt genomsyrar hela deras framgångsrika verksamhet inom tekniksupport. www.n4.nu

 Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se