7 december 2018

Pelago Bioscience utsedd till DI Gasell 2018

UIC-bolaget Pelago Bioscience är ett av de snabbast växande företagen i Stockholms län och har nu utsetts till Gasellföretag 2018 av Dagens Industri. De listades som ett av länets mest framgångsrika DI Gasellföretag.
Bioteknikföretaget Pelago Bioscience grundades 2013 och har utvecklat en metod som hjälper framför allt läkemedelsbolag att förstå hur deras läkemedelskandidater fungerar och vilka molekyler som har bäst potential bli en färdig medicin. Pelago Bioscience utses nu till DI Gasell, vilket innebär att de är ett av Stockholms läns mest framgångsrika företag.

Under 2017 omsatte Pelago Bioscience över 20 miljoner kronor och har vuxit till 11 anställda. Deras framgångar kvalade in dem på plats 33 på listan bland 467 andra framgångsrika och snabbväxande Gasellföretag i Stockholms län.  

Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen till Gaseller. För att bli en Gasell ska företaget ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda och minst ha fördubblat sin omsättning över en treårsperiod. Dessutom ska de ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren, ha vuxit organiskt i allt väsentligt och ha sunda finanser.

Pelago Bioscience får affärsutvecklingsstöd genom UIC och ingår i dag i UIC Business Accelerator.

 

För mer information:

Michael Dabrowski, vd
Pelago Bioscience
Mobil: 073-071 5334
E-post: michael@pelagobio.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef 
UIC
Mobil: 070-214 3324
E-post: stina.thor@uic.se

 

Om Pelago Bioscoience
Pelago Bioscience grundades 2013 och har utvecklat en metod som hjälper framför allt läkemedelsbolag att förstå hur deras läkemedelskandidater fungerar och vilka molekyler som har bäst potential bli en färdig medicin.Deras mätmetod Cellular Thermal Shift Assay (CETSA) utvecklades av forskare på Karolinska Institutet och har på några år utvecklats till att bli ett värdefullt redskap både inom grundforskning och läkemedelsutveckling. Med hjälp av CETSA-data och applikationer kan läkemedelsföretag göra bättre och mer informerade beslut i tidigare. www.pelagobio.com

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se