10 december 2018

Ännu en välbesökt UIC Demo Day

21 nyskapande och innovativa startups demonstrerade sina affärsidéer under UIC Demo Day i Hubben, Uppsala Science Park i början av december. Hubben fylldes med över 80 besökare som ville träffa deltagarna under de timmar som det var öppet hus.

Företagen och teamen har under hösten bland annat arbetat med att verifiera att affärsidén har marknadspotential, att bygga ett konkurrenskraftigt företag och fått ökad kunskap om finansiering.

Högtransparenta solceller, matsvinnslösningar för storkök, automatiserad växtproduktion och verktyg som för bort vatten vid svetsning i ex. fjärrvärmerör är några av de drygt 20 startups som var antagna till höstens omgång av affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build. Besökarna fick möjlighet att mingla med alla bolag och rösta på de idéer som de ansåg vara bäst.

Programmet UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader och deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att produkten eller tjänsten löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter verifieras hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas. UIC Business Startup är det tidigaste programsteget i UIC.

I UIC Business Build får deltagarna ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Deltagarna tar fram en affärs- och genomförandeplan för att ta nästa steg i affärsutvecklingen och får möjlighet att utöka sitt nätverk med erfarna entreprenörer, investerare och andra experter med stor erfarenhet inom affärsutveckling och företagande.

Deltagarna får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

 

De bolag som ställde ut var:

UIC Business Startup

 • BDA – Probingon

  Probingon AB utvecklar och marknadsför sensorer vilka används i point-of-care medicinteknisk utrustning som är en del av ett växande IoT ecosystem med syftet att kunna tillhandhålla och analysera hälsodata för en mer effektiv diagnostik inom sjukvården.

 • Crybaby
  Crybaby är en app som hjälper föräldrar med kolikbebisar samt stöttar primärvården/sjukvården så som BVC. Appen innehåller smarta funktioner så som kalender där mat, sömn och skrik loggas och samband räknas ut. Crybaby har även ambitionen att utbilda samt bidra till forskningen kring kolik.
 • Friska DU
  Friska Du har utvecklat en metodik för att undvika fallskador främst hos äldre personer.
 • GDPR-commander
  GDPR-commander kvalitetssäkrar GDPR-arbete i organisationer genom gamification med hjälp av artificiell intelligens och en utförlig dokumentation. Det sker genom en frågeplattform med dynamiska följdfrågor, som skapar en kundspecifik lägesanalys och handlingsplan.
 • Go Global
  Konstnärlig fysisk gestaltning av ett företags värdegrund och hållbarhetspolicy på ett inspirerande, estetiskt och interaktivt sätt.
 • Gröna Grannar
  GrönaGrannar har utvecklat en delningsplattform för samhällsnyttjande av fastighetslokaler.
 • Give ‘n’ Buy
  En digital tjänst som hjälper organisationer att nå ut till alla sina potentiella givare, och därmed få in mer pengar genom begagnathandel.
 • LIQWAY
  Utvecklar ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i t.ex. fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning.
 • PercyRoc
  PercyRoc använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin. PercyRoc kan skapa ett paradigmskifte för gruvindustrin för att förbättra effektiviteten av borrning, malmprovning och andra mineralförädlingsprocesser.
 • Pixel Biology
  Konst och designprodukter baserade på ditt eget DNA.
 • WOD System Sweden
  WOD router har en inbyggd tidsbegränsnings-funktion som möjliggör restriktioner av datortiden för användaren.
 • WooLeads
  WooLeads har utvecklat ett prospekteringsverktyg till webbyråer för nykundsbearbetning

UIC Business Build

 • Bitroot 
  Bitroot gör växthusodling mer effektivt. Idén bygger på att mäta och kontrollera odling på distans med hjälp av sensorer som placeras i både jord och luft. Sensorsystemet hjälper växthusodlaren att få mycket bättre koll på sina växter och minska risken för skördeförlust. Bitroot arbetar för att stödja självförsörjning och bekämpa den kommande matkrisen.
 • Carbon UAV
  Carbon UAV har utvecklat en prototyp av en drönare (UAV) som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Prototypen har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med en väldigt hög noggrannhet.
 • Iconically
  Iconically är en online-plattform för rekrytering av modeller och andra aktörer inom mode- och reklambranschen.
 • LeafyMade
  Leafymade ersätter papperstallriken mot en miljövänlig, organisk variant gjord på löv.
 • MaishaBit
  MaishaBit designar och utvecklar digitala hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och vårdpersonal. Målet är att göra vården effektivare.
 • Matomatic
  Matomatic erbjuder matsvinnslösningar till storkök i kommuner och restauranger. Produkter inkluderar en våglösning med en surfplatta samt en hemsida för att rapportera och få återkoppling på matsvinnet.
 • Navinci Diagnostics
  Navinci Diagnostics har en mission att kombinera de senaste tekniska framstegen inom in-situ analys till kit och tjänster så att forskare och läkare kan diagnostisera, välja behandlingsmetod och övervaka framsteg baserat på de tydligaste möjliga uppgifterna. Ju tydligare information, desto bättre blir patientens resultat.
 • Optima Planta Sweden
  Automatiserad växtproduktion med tekniken aeroponik. Bolaget utvecklar en teknisk plattform för att odla växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.
 • Peafowl Solar Power
  Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av solceller som är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FNs hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material.
 • Sun Labs Nordic
  Sun Labs är specialliserat inom Artificiell Intelligens (AI), datavisualisering och dataloggning i realtid för solcellsanläggningar och andra förnybara energikällor.

 

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se