42 miljoner kronor till startups

Nu får 141 startups med innovativa affärsidéer dela på 42 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att vidareutveckla nya lösningar som kan bidra till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Bland de utvalda finns bland annat UIC-bolagen Biocell Analytica Uppsala, Deep Forestry, Farm Pharma, Nanoform Science och Probingon.

Vinnova har under våren valt ut små och medelstora företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer som kan bidra till hållbar tillväxt. Utlysningen ”Innovativa startups steg ett” erbjuder finansiering på upp till 300 000 kr med syftet att utveckla sina innovationsprojekt till lösningar som är väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden. Finansieringen syftar bland annat till att ta fram prototyper, tester och validering av nya processer.

UIC-bolag som har fått finansiering genom Innovativa startups steg 1:

  • Biocell Analytica Uppsala, 300 000 kr. BioCell Analyricas biologiska analysmetoder hjälper dricksvatten- och avloppsreningsverk som vill säkerställa god vattenkvalitet genom mätning av biologiska effekter orsakade av hälsofarliga kemikalier i vattnet.
  • Deep Forestry, 270 000 kr. Deep Forestry utvecklar en drönare som kan navigera säkert mellan träd i en industriell skog. Drönaren har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med hög noggrannhet.
  • FarmPharma, 300 000 kr. FarmPharma utvecklar ett läkemedel för nötkreatur som ska minska behov av antibiotika i produktionsdjur och därmed inte skapa mer antibiotikaresistens som även drabbar människor och tar cirka en miljon människoliv i världen varje år.
  • Nanoform Science, 300 000 kr. Nanoform Science producerar nanoporösa material för olika applikationer inom life science. Materialen kan utnyttjas som medicinska verktyg som förbättrar effektivitet och säkerhet inom leveransteknik och behandling, men även drastiskt reducera kontamineringsrisk i faciliteter och redskap inom vårdinrättningar.
  • Probingon, 300 000 kr. Probingon utvecklar sensorer som används i point-of-care medicinteknisk utrustning som är en del av ett växande IoT ecosystem med syftet att kunna tillhandhålla och analysera hälsodata för en mer effektiv diagnostik inom sjukvården.

– Att vi har beviljats 300 000 kr i Vinnovas utlysning är en bekräftelse på att vi är på rätt väg mot vår vision ”Säkert dricksvatten för alla och rent vatten i miljön”.  Medlen är ett viktigt tillskott för att vi ska kunna nå ut bättre till våra kunder samt utveckla våra analysmetoder. Den kunskap och inspiration som vi fick under UIC Business Build har varit otroligt värdefull för vårt företag och vårt arbete med ansökan till Vinnova, säger Johan Lundqvist och Agneta Oskarsson, grundare av BioCell Analytica.

Samtliga bolag får eller har fått affärsutvecklingsstöd genom något eller flera av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup, UIC Business Build, UIC Business Accelerator eller ESA BIC Sweden.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se