50 miljoner till startups med nya idéer

Åtta UIC-bolag får finansiering från Vinnova under våren

Nu har totalt 168 startups från hela Sverige fått finansiering från Vinnova. Bland bolagen som delar på 50 miljoner kronor finns åtta bolag som har fått stöd från UIC. Det är UIC-bolagen Airforestry, Oppioo, Riders Position och Spacept samt tidigare UIC-bolagen Clicko, Dripp, Finc och Sanitation 360, som får upp till 300 000 kr var. Bolagen får finansiering för att vidareutveckla skalbara lösningar som bidrar till hållbar tillväxt på en global marknad

Vinnova delar årligen ut finansiering genom bl.a. utlysningen ”Innovativa Startups” för att stötta nya företag i att utveckla sina lösningar. Innovativa och nystartade småföretag kan söka finansiering för att ta fram prototyp, skapa strategi, utveckla affärsmodellen eller skydda sin nya lösning. I vårens utlysning får 168 bolag i Sverige finansiering på sammanlagt 50 miljoner kronor,och bland dessa finns åtta bolag som har fått affärsutvecklingsstöd från UIC.

– Osäkerheten och riskerna som startups tar genom att våga testa nya teknologier, varor eller tjänster är en viktig drivkraft när det kommer till förnyelsen av marknader och samhällen. Det kan vi se när flera av de innovativa lösningarna som får finansiering svarar mot behov som uppkommit under pandemin, säger Emelie Falk, ansvarig för utlysningen på Vinnova, i eget pressmeddelande.

 

UIC-bolag som fått finansiering:

  • AirForestry – konfidentiell information
  • Oppioo vill öka cancerpatienters välmående och chans till överlevnad genom en evidens- och patientbaserad träningsplattform.
  • Rider’s Position datadrivna sitsanalys för ryttare hjälper ryttare att uppnå ett bra samspel med hästen och därigenom bidra till ett ökat välbefinnande hos både ryttare och häst.
  • Finc skapar värderingsoptimala finansiella strategier för att tillvarata värdet i svenska bolag.
  • Dripp hittar yttre vattenläckage i tak för att förebygga fuktskador i fastigheten, genom en patenterad lösning.
  • Clicko har tagit fram en ny, kreativ och rolig byggsats av svenskt trä, för att små barn ska lära sig bokstäver och siffror i samband med lek.
  • Sanitation 360 implementerar en ny, mer hållbar, metod för urinbehandling.
  • Spacept mjukvaruplattform använder satelliter och AI för en hållbar och automatiserad inspektion av infrastruktur för att möjliggöra en säker och effektiv drift. Spacept får affärsutvecklingsstöd genom rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som UIC är med och driver.

UIC erbjuder personer med nya idéer, startups och etablerade företag inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk, finansiering och den kunskap som krävs för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global.

Samtliga bolag får eller har fått stöd genom något eller flera av UICs affärsutvecklingsprogram.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se