Brancher: Life science/hälsa

 • cAIre tech

 • Swedpee

  Swedpee ska verka inom området urologi för att öka livskvaliteten och minska oron för män 45+ med prostata- och potensproblem. Vi ska ge en samlad […]

 • THRiVE Wellness Solutions

  Med en proaktiv helhetslösning och vår digitala plattform som bas, hjälper vi arbetsgivare att skapa individanpassad och hållbar hälsa – hemma och på jobbet..

 • Wildtype Postbiotics

 • Enaiblers

  Digitalt mikroskop som analyserar bilder med hjälp av AI.

 • Cellect

  Cellect, syftar till att öka utbytet av mikroalger biomassa i utomhusfotobioreaktorer genom att välja enceller med resistens mot utmanande miljöer. Cellects robusta mikroalger kommer att […]

 • Green Cell Factories

  Green Cell Factories använder kolavskiljande CO2 som ett substrat för att tillverka kemikalier och bränslen som för närvarande är produceras av fossila resurser för en […]

 • Widoc

  Waidoc underlättar vårdmötet för både patient och vårdgivare. Genom att erbjuda patienten ett digitalt vårdmöte som inte kräver personal, samtidigt som vi kopplar ihop dem […]

 • CRISPR engineered microorganisms

  Våra skräddarsydda CRISPR-verktyg möjliggör skräddarsydd, exakt och snabb stamkonstruktion av kundens mikroorganism, vilket påskyndar deras biotekniska tillämpningar.

 • Care Way

  En teknologi som minskar färg- och lacksvinn, ökar intäkter och dessutom skyddar naturen. Avancerade sensorer installeras diskret i hela hemmet för att ge realtidsdata om […]

View More