Brancher: Miljö

 • Cyclothe

  Cyclothe tillhandahåller en cirkulär och hållbar ”tech”-lösning som tar itu med textilavfallet med målet att förlänga plaggens livslängd genom insamling och AI-drivna sorteringssystem.

 • CarbonAct

  CarbonAct accelererar omställningen till ett hållbart jordbruk och möjliggör för lantbrukare att få betalt för att förbättra jordhälsan på åkermark, genom att övervaka och verifiera […]

 • Rebaba

  Rebaba möjliggör den gröna energiomställningen genom att bygga energilager av återvunna elbilsbatterier och därmed ta vara på batteriernas fulla kapacitet. Kunderna får sänkta elräkningar och […]

 • Uppcycl

  CO2-hantering som tjänst, genom kontraktsförsäljning och egenutvecklad teknik.

 • EnergiNode

  Vårt ursprung i blockkedjealgoritmen för energikällan hjälper energiproducenter och industrier som vill hitta energikällan om den energi som förbrukas genom att spåra energiproduktionen i värdekedjan […]

 • AirForestry

  AirForestry

  AirForestrys banbrytande teknologi gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften med högkapacitetsdrönare. Det ger friskare och starkare skog […]

 • Gryningsteknik

  Gryningsteknik med produkten Rawkoll skapar nya innovativa tjänster inom bygg och fastighetsindustrin. Vi har energibesparande system som skapar trygghet baserad på teknik med öppen standard, […]

 • Benny Zografov

  En produkt som används för att minska smittspridning på sjukhus och i andra offentliga byggnader. Den leder till färre sjukskrivningar bland personal och större patientnytta, […]

 • BioSolutions

  BioSolutions lösning för klimat och hållbarhet hjälper medvetna företag att kompensera sin påverkan genom lokalt engagemang som skapar nya affärer.

 • Sustainable Advantage

  Sustainable Advantage är ett SaaS bolag som genom digitala tvillingar & digitala verktyg hjälper företag att hitta lönsamma och klimatsmarta investeringar. Deras verktyg skapar prognoser […]

View More