Admescope Sweden, N4, Pelago Bioscience och Salipro Biotech utsågs till nya alumner

Nydiplomerade UIC Alumner: Linda Lindqvist och Thomas Widlund från N4. Robin Löving och Jens Frauenfeld från Salipro Biotech. Johanna Haglund från Admescope Sweden. Michael Dabrowski och Anne Beskow från Pelago Bioscience.

 

Under den årliga julgransplundringen igår som den internationellt topprankade företagsinkubatorn UIC anordnar utsågs fyra nya alumner. UIC Alumn utses ett bolag till efter fullgjort affärsutvecklingsprogram hos UIC och en fortsatt positiv utveckling. Igår diplomerades Admescope Sweden, N4, Pelago Bioscience och Salipro Biotech till UIC Alumner efter styrelsens godkännande.

Bolag som har fullgjort UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Build eller UIC Business Accelerator, har en fortsatt positiv utveckling och som av UICs styrelse utses till alumner, diplomeras inför UICs ägare, partner, styrelse, bolag och intressenter. Under UICs årliga julgransplundring, igår, utsågs nya alumner, välkomnades nya partner och presenterades vinnare av vår partner Nordeas resestipendium.

Samtliga bolag har gjort exit från UIC och fortsätter att expandera. Från service och support av forskningsmiljöer till en metod som hjälper läkemedelsbolag att förstå hur deras läkemedel fungerar ser vi bland årets alumner. Som alumnföretag bjuds man in till ett flertal aktiviteter och har fortsatt tillgång till UICs affärscoacher. De kommer bland annat att kunna dela med sig av sina erfarenheter till UIC-bolag som är i en tidigare utvecklingsfas.

N4 erbjuder utveckling, support, service och underhåll av laboratorier och forskningsmiljöer. Deras lean-inspirerande arbetssätt genomsyrar hela deras framgångsrika verksamhet inom tekniksupport. N4 har stora planer på fortsatt tillväxt och planerar att expandera och etablera sig i Uppsala under året.

Salipro Biotech har utvecklat en revolutionerande teknik där så kallade nanomembranpartiklar möjliggör snabbare och effektivare utveckling av nya läkemedel. 60 % av dagens läkemedel interagerar med proteiner på cellens membran. Dessa proteiner är mycket instabila och Salipro har utvecklat molekyler som kan stabilisera membranproteinerna för att utveckla och prova nya läkemedel.

Admescope Sweden, tidigare Metasafe, erbjuder metabolismutredningar i alla faser av läkemedelsutvecklingen i syfte att öka förståelse kring metabolismen och därmed supporta utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel. MetaSafe förvärvades av finska CRO-företaget Admescope Ltd, som är specialiserat inom preklinisk ADME-Tox-forskning för läkemedelsindustrin.

Pelago Bioscience är ett bioteknikföretag som har utvecklat en metod som hjälper framför allt läkemedelsbolag att förstå hur deras läkemedelskandidater fungerar och vilka molekyler som har bäst potential att bli en färdig medicin. De har utvecklat en egen patenterad plattform, Cellular Thermal Shift Assay (CETSA), för kvantitativa mätningar.

Samtliga företag har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Build och/eller UIC Business Accelerator i Södertälje.

 

För mer information:
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

 Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se