Starta, utveckla eller skala upp företaget

 Har du eller ditt företag en nyskapande affärsidé?

 Vill du starta ett företag? Har du startat företag, men vill få insikter om hur du bygger ett framgångsrikt och mer värdefullt bolag?

 Eller är det dags att ta nästa stora steg, skala upp eller lansera internationellt?

 Sök något av UICs affärsutvecklingsprogram!

UIC erbjuder affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser till nyskapande startups, tillväxtföretag och projekt. Här får du, ditt team eller företag det affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk som krävs för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. Resultatet blir kortare tid till marknad och mer konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad.

UPPFYLLER DU ELLER FÖRETAGET NÅGRA AV DESSA KRITERIER? KONTAKTA OSS GÄRNA! 

  • Nyskapande affärsidé
  • Person eller team med stort engagemang och drivkraft
  • Kommersialiserbar idé
  • Idén kan skyddas med patent eller annat produktskydd
  • Internationell potential
  • Idén har potential för tillväxt

Bolagen i UICs program får bland annat stöd från UICs nätverk av affärscoacher och UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Våra affärsutvecklingsprogram

Våra UIC-partner