Altris ett av landets hetaste bolag

Vi fortsätter att ta tempen på de sju UIC-bolagen på Ny Tekniks 33-lista. Den här gången är det Adam Dahlquist, Altris, tur.

Grattis till platsen på listan! Vad betyder den för er?

– Att finnas med på 33 listan är ett erkännande för att Altris är ett av de mest intressanta tillväxtbolagen i Sverige. Att bli utvald skapar trovärdighet för potentialen i Altris affär.

Vad händer hos er just nu och hur går det?

– Vi fördjupar samarbeten med flera stora batteribolag och vi fortsätter idogt arbetet med att skala upp vår tillverkning av katodmaterial. Som Deeptech-bolag, som vi är, är det alltid en hel del forskning och utveckling som pågår.

Berätta, vad tror du om framtiden för ert bolag?

– Altris är i en kraftig tillväxt och jag tror att den kommer fortsätta i många år. Efterfrågan på de produkter som Altris har och utvecklar kommer öka exponentiellt detta decennium.