Animech och Pelago Bioscience utsedda till DI Gaseller 2019


UIC-bolagen Animech och Pelago Bioscience är utsedda till Di Gaseller 2019


UICs alumnbolag Animech är ett av de snabbast växande företagen i Uppsala län och nu utsett till Gasellföretag. I Stockholms län är även UIC-bolaget Pelago Bioscience utsett till Gasellföretag 2019 av Dagens Industri. De listades som ett av respektive läns mest framgångsrika DI Gasellföretag och har fördubblat sin omsättning de senaste tre åren.

Animech utvecklar 3D-säljverktyg, visuella konfigurationer och virtual reality-applikationer åt företag med komplexa produkterbjudanden. Under 2018 omsatte Animech cirka 30 miljoner kronor. Deras framgångar kvalade in dem på listan bland 28 andra framgångsrika och snabbväxande Gasellföretag i Uppsala län, för andra året i rad.

Bioteknikföretaget Pelago Bioscience grundades 2013 och har utvecklat en metod som hjälper framför allt läkemedelsbolag att förstå hur deras läkemedelskandidater fungerar och vilka molekyler som har bäst potential att bli en färdig medicin. Pelago Bioscience har nu utsetts för andra gången till DI Gasell och kvalat in på plats 49 av de 410 mest framgångsrika företagen Stockholm.

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen till Gaseller. För att bli en Gasell ska företaget ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda och minst ha fördubblat sin omsättning över en treårsperiod. Dessutom ska de ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren, ha vuxit organiskt i allt väsentligt och ha sunda finanser.

Både Animech och Pelago Bioscience har fått affärsutvecklingsstöd genom UIC.

För mer information: 
Magnus Falk, vd
Animech
E-post: magnus.falk@animech.com

Michael Dabrowski, vd
Pelago Bioscience
E-post: michael@pelagobio.com  

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se