Anna Nordell-Westling ny styrelseledamot i UIC


Foto: Anna Nordell-Westling, ny styrelseledamot i UIC

Anna Nordell-Westling är ny styrelseledamot i företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre. Anna är medgrundare och marknadschef på AI-företaget Sana Labs och har sedan tidigare mångårig erfarenhet av att bygga starka varumärken. Som styrelseledamot i UIC kommer Anna bidra till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagen i regionen.

Idag antogs Anna Nordell-Westling till ny styrelseledamot i UIC. Med 15 års erfarenhet inom marknadsföring och att utveckla starka varumärken har Anna byggt företag i tillväxtfas genom att fokusera på varumärkesstrategi och positionering. Annas bakgrund med arbete i snabbväxande tech- och AI-bolag samt med Fortune 500 bolag, i olika sektorer, kommer vara värdefullt i rollen som styrelseledamot i UIC.

– Jag ser det här som ett hedersuppdrag. Det finns så otroligt mycket bra som har utvecklats i UIC att bygga vidare på. Jag ser fram emot att bidra till att ytterligare stärka UICs varumärke, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för bolagen i regionen. Likt de företag som UIC stöttar har jag arbetat med företag i idéstadiet till den fas de har nått 300-500 anställda och sett många olika scenarion, säger Anna Nordell-Westling.

Sedan fyra år driver Anna AI-företaget Sana Labs. Sana Labs världsledande teknik, individanpassar lärande för att effektiviserar kompetensutveckling av anställda på storbolag. De jobbar med några av världens största bolag och ser stora möjligheter med AI för framtiden. Vid sidan av Sana Labs och sin nya roll i UICs styrelse, är Anna även engagerad i Sthlm AI, Nordic AI samt Women in AI.

– UICs erbjudande är oerhört värdefullt för startups och tillväxtbolag. Det koncept som UIC erbjuder är en unik modell för att hjälpa bolagen på bästa sätt, i symbios med att samarbeta med hela ekosystemet i Upsala. Jag är passionerad kring frågan hur man kan bygga lokala ekosystem och koppla ihop innovationskraft med näringsliv och skapa arbetstillfällen, fortsätter Anna.

Vidare ser Anna väldigt mycket värde och möjligheter för bolag i UIC och Uppsalas innovationsstödsystem, värden som inte alltid erbjuds på samma sätt i Stockholms ekosystem. UICs unika modell för att hjälpa bolagen på bästa sätt är ett skalbart koncept som går att skala till andra delar av världen menar Anna och fortsätter berätta om vikten av att ta vara på den talang och innovationskraft som finns i norden, särskilt inom AI.

 – Jag är övertygad om att Annas erfarenhet från att vara med och skala upp bolag såsom King, Saatchi & Saatchi och nu AI-företaget Sana Labs kommer bidra till att utveckla UIC. Annas bakgrund är synnerligen passande då vi ser många skalbara idéer i Uppsala med omnejd som på olika sätt bygger på digitaliseringens möjligheter med sikte inställd på snabb internationell expansion, säger Andreas Larsson, vd på STUNS och styrelseordförande i UIC, och hälsar Anna varmt välkommen.

 

För mer information: 
Anna Nordell-Westling, styrelseledamot i UIC
Grundare och marknadschef på Sana Labs
Tel: 0704-85 44 14.
E-post: anna@sanalabs.com

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 0708-51 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se