APR Technologies och Bitroot vann SKAPA-priser för Uppsala län

Nils Weber, Bitroot, vann tillsammans med Peter Nilsson, APR Technologies, årets SKAPA-priser för Uppsala län. Foto Johan Wahlgren

I samband med UIC-dagen den 30 augusti delade Uppsala läns landshövding Göran Enander och Almi Uppsalas vd Bengt-Åke Ljudén ut två regionala SKAPA-priser som går till framstående innovatörer i länet. I år gick båda priserna till UIC-företagare. Peter Nilsson på APR Technologies tilldelades SKAPA-priset, och SKAPA-priset för unga innovatörer gick till Nils Weber på Bitroot.

SKAPA är Sveriges största innovationspris och delas ut till minne av Alfred Nobel. Priset syftar till att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden.

Årets vinnare av SKAPA-priset för Uppsala län blev Peter Nilsson på UIC-bolaget APR Technologies som har utvecklat smarta och effektiva elektro hydrodynamiska pumpar för temperaturreglering. Innovationen Micro Thermal Regulator är en patenterad produkt som exempelvis kommer kunna tillämpas inom rymdindustrin. APR Technologies ingår i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som UIC driver tillsammans med Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan.

SKAPA-priset för unga innovatörer delas ut till personer i åldern 18-29 år. I år tilldelades Nils Weber priset för Uppsala län. Bitroot gör växthusodling mer effektiv. Idén bygger på att mäta och kontrollera odling på distans med hjälp av sensorer som placeras i både jord och luft.

Vinnarna fick ta emot 25 000 kr respektive 15 000 kronor. De går nu vidare till Sverigefinalen den 8 november där prissumman för ”SKAPA-priset” är totalt 550 000 kronor och totalt 250 000 kronor för ”SKAPA-priset för unga innovatörer”.

De årliga SKAPA-priserna ges till personer som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i respektive län när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

APR Technologies har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och ingår idag i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som UIC är med och driver. Bitroot har fått affärsutvecklingsstöd i UIC Business Startup och ingår i dag i UIC Business Build (fd UIC Business Lab).

Läs pressmeddelandet från Almi Uppsala

För mer information kontakta
Olle Jonsson, ordförande i Stiftelsen SKAPAs länsjury och rådgivare Almi Uppsala
Tel: 018-18 52 05
E-post: olle.jonsson@almi.se

Peter Nilsson
APR Technologies
Tel: 070-723 42 81
E-post: peter.nilsson@aprtec.com  

Nils Weber
Bitroot
Tel: 070-417 54 20
E-post: nils@bitroot.se   

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Stiftelsen SKAPA 
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond samt Patent- och registreringsverket. www.stiftelsenskapa.se

Om Uppsala Innovation Centre
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se