Batteriföretag i Uppsala får 9 MKR för utveckling av hållbara batterier


Foto: vd Adam Dahlquist och en av Altris grundare William Brant

Energimyndigheten har beviljat batteriföretagen Altris och LiFeSiZE 9 miljoner kronor i stöd för att utveckla en nästa generations batteri. Natriumjonbatterier är hållbara eftersom natrium är lättillgängligt och vanligt förekommande i naturen. Altris ska nu tillsammans med LiFeSiZE visa att den här sortens natriumjonbatterier som utvecklats med hjälp av Uppsala universitet kan tillverkas även i större skala. 

Altris som får affärsutvecklingsstöd från UIC har med hjälp av Uppsala universitet utvecklat hållbara batterier. Nu får de stöd av Energimyndigheten för att demonstrera en nästa generations batteri. För Altris innebär det en möjlighet att rekrytera flera personer och att snabba på utvecklingen. Batterier som är baserade på lättillgängliga och hållbara råvaror är en av nycklarna till omställningen av transport- och energisystemen.

– Vårt deltagande i UIC business Accelerator har lett till att vi har fått kontakt med flera potentiella investerare och sannolikt kommer några av dem vara med i den såddrunda som just nu håller på att avslutas. Såddrundan, tillsammans med bidraget från Energimyndigheten, är grundbultarna för Altris finansiering de kommande två åren, och innebär att utvecklingen kommer gå mycket snabbare framöver, säger Adam Dahlquist vd för Altris.

Altris har tagit fram ett nytt katodmaterial av förnybara material som möjliggör lagring av energi. Tekniken har möjlighet att disruptera batterimarknaden. Att tillverka hållbara batterier är en utmaning som måste lösas för att vi ska klara omställningen till miljövänlig energiteknik. Altris produktions- och materialteknik ligger i absolut framkant med batterier som är både miljövänliga och billiga att producera.

Altris har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs tidigare affärsutvecklingsprogram och ingår idag i UIC Business Accelerator.

För mer information: 
Adam Dahlquist, vd
Altris
Mobil: 070-532 33 73
E-post: adam.dahlquist@altris.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se