Inossia tilldelas 7,3 miljoner euro i finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator Program


Bencementföretaget Inossia får 7,3 miljoner Euro i EU-finansiering och möjlighet att skapa en helt ny revolutionerande produktkategori för mjukt bencement anpassat för ryggradsfrakturer hos osteoporospatienter och patienter med degenererade diskar.

Bencementföretaget Inossia, ett forskningsbolag från Uppsala Universitet, har tilldelats 7,3 miljoner euro i finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator Program, uppdelat i 2,3 miljoner euro i bidrag och 5,0 miljoner euro i kapitaltillskott. Mindre än 7 % av alla EIC-ansökningar beviljades. Inossia har uppfunnit en mjukgörare, Inossia®Cement Softener, för bencement anpassat för benskörhetsfrakturer i ryggraden och degenererade diskar. Inossia vill nu skapa en helt ny produktkategori för mjukt bencement. Dessa pengar möjliggör internationell klinisk validering av två bencement och att få de regulatoriska godkännanden som krävs för att kunna etablera sig på Europa- och USA-marknaden. I Europa lider 27,5 miljoner människor av benskörhet (osteoporos) och degenererade diskar drabbar mer än hälften av befolkningen över 50 år. Inossia har deltagit i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Accelerator.

Grundarna Professor Cecilia Persson och VD Malin Nilsson.
Grundarna Professor Cecilia Persson och VD Malin Nilsson.

Möjlighet att behandla äldres ryggproblem för aktivt åldrande

Det finns en enorm global utmaning med en allt mer åldrande befolkning.

Inossia riktar sig mot två åldersrelaterade sjukdomar: – osteoporos som drabbar en tredjedel av befolkningen över 50 och – degenerativ disksjukdom som drabbar mer än hälften av befolkningen över 50.

Kotfrakturer i ryggraden är en av de vanligaste frakturerna hos patienter med osteoporos. De kan behandlas med bencement som injiceras i ryggkotan. Patienten får direkt smärtlindring och kan återgå till sitt liv men i upp till 40% av fallen uppkommer nya onödiga och smärtsamma frakturer pga att bencementet inte är anpassat till det sköra benet hos bensköra. Det är som att injicera en sten i en rad med äggskal, och då går nästa ägg sönder. De nya frakturerna leder till höga sjukvårdskostnader och en otillfredsställande behandling.

Det finns ett akut behov av en lösning att effektivt behandla ryggradsfrakturer som möjliggör aktivt åldrande utan smärta i vår åldrande befolkning.

Degenererade diskar kan också behandlas genom att injicera mjukt och elastisk bencement. Det är en ny marknad, med ett tydligt behov men inget godkänt material på marknaden ännu, vilket Inossia nu vill ändra på.

– Vår lösning har potential att minska antalet nya och onödiga smärtsamma frakturer med 75 %. Detta kommer att förbättra livskvaliteten för patienterna och spara kostnader för vården, säger Malin Nilsson, VD på Inossia.

Läs gärna mer på EIC Accelerators hemsida

Redan år 2018 antogs Inossia till UICs affärsutvecklingsprogrammet UIC Accelerator. Programmet handplockar en affärscoach utifrån bolagets behov och vänder sig till innovativa tillväxtföretag som är redo att skala upp verksamheten eller växa på en internationell marknad. Därefter har investeringsbolaget Linnéa Capital investerat i Inossia.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Nilsson, VD Inossia
Tel: 070-268 86 74
E-post: malin.nilsson@inossia.com

Om Inossia:
Inossia® utvecklar medicintekniska lösningar med starkt fokus på aktivt åldrande, bättre behandlingar och minskade sjukvårdskostnader för patienter som lider av ryggsmärta. Inossia® har uppfunnit en mjukgörare för bencement för att bättre behandla benskörhetsfrakturer i ryggraden.
www.inossia.com

Inossia® develops medical device solutions with a strong focus on active ageing, better treatments and reduced healthcare costs for patients suffering from back pain. Inossia® has invented a softener for bone cement to better treat spinal fractures in osteoporotic patients.