OnDosis och Stardots ingår ett strategiskt samarbete för att kombinera banbrytande teknologier och möjliggöra bättre terapier för Parkinsons sjukdom

OnDosis, ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar en unik device-plattform för flexibel och individanpassad dosering av läkemedel, och Stardots, ett svenskt digitalt hälsobolag som utvecklar produkter inom neurologi, har meddelat att bolagen ingått ett strategiskt samarbete. Avsikten är att kombinera bolagens banbrytande teknologier för att möjliggöra utveckling av unika produkter för behandling av Parkinsons sjukdom.

OnDosis, ett medicinteknikbolag avknoppat från AstraZeneca, revolutionerar sättet patienter tar sin medicin på. OnDosisutvecklar ett nytt sätt att dosera läkemedel genom en intuitiv handhållen device som integrerar läkemedel med intelligentdosering, sensorer och digitala terapier. Med sin teknologiplattform är OnDosis strategiskt positionerat i konvergensenmellan precisionsmedicin och digital hälsa.

Stardots är sprunget ur forskning från Uppsala universitet och Uppsala Akademiska sjukhus. Bolaget utvecklar en global, modulär och skalbar digital hälsoplattform som ger patienter, vårdgivare och anhöriga tillgång till digitala markörer som underlättar förståelsen och behandlingen av Parkinsons sjukdom, samt erbjuder en möjlighet till mer individualiserad vård.

Syftet med samarbetet är att gemensamt möjliggöra utveckling av innovativa behandlingar som bygger på bolagens respektive kärnkompetens inom mikrodosering och symptomskvantifiering av Parkinsons sjukdom. Genom att kombinera bolagens unika teknik och kunskaper möjliggörs ett nytt kapitel inom precisionsmedicin, där dosering, mätning av resultat och återkoppling möjliggör en bättre och mer individanpassad vård. Målet är avsevärt bättre livskvalité för patienter och minskade kostnader för samhället.

Neurologiska störningar är den ledande orsaken till funktionshinder globalt, varav den snabbast växande är Parkinsons sjukdom, en progressiv obotlig sjukdom som är en i huvudsak rörelsestörningssjukdom som påverkar muskelkontroll och balans. Idag är vården av Parkinsons-patienter subjektiv, ojämlik och kostsam och behandlingen skiljer sig mycket från region till region eller från land till land. Samarbetet mellan OnDosis och Stardots förväntas på sikt leda till en avsevärt förbättrad livskvalitet för de mer än 10 miljoner människor runt om i världen som lider av sjukdomen.


”Vi är väldigt glada för den fantastiska möjlighet som öppnas genom samarbetet med Stardots. OnDosis och Stardots teknologier kombinerade bygger på en mycket stark logik, där våra företags gemensamma kompetens och våra teams engagemang kommer att möjliggöra en acceleration mot vårt mål att revolutionera sättet patienter tar sin medicin.”, säger Martin Olovsson, VD på OnDosis


”När vi träffade teamet från OnDosis första gången kände vi direkt den enorma potential som ett partnerskap mellan företagen kan ge. Tillsammans är vi övertygade om att vi kommer kunna erbjuda unika medicintekniska produkter för en bättre och mer individualiserad vård, med ökad livskvalité för patienten och minskade kostnader för samhället”, säger Daniel Petrini, VD för Stardots.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Olovsson, vd för OnDosis, 

+46 (0)76 772 85 01, 

m.olovsson@ondosis.com 

Daniel Petrini, vd för Stardots, 

+46 (0)70-782 70 01, 

daniel.petrini@stardots.se

Om OnDosis

Ett svenskt life science-bolag som tänker revolutionera sättet patienter tar sina mediciner. Idén är att leverera den perfekta dosen – individualiserad, intuitiv och intelligent – i en form som är lättare att konsumera. OnDosis har utvecklat en patentskyddad teknologiplattform som utgår från en uppkopplad handhållen enhet som levererar individanpassade och lättjusterade doser av orala mediciner och möjliggör en integration med digitala teknologier. Genom att kombinera traditionella läkemedelsbaserade behandlingar och digitala terapier strävar OnDosis mot att uppfylla sitt syfte: att se till så att patienter får precis den medicin de behöver för att kunna leva det liv de förtjänar. 

Läs mer på www.ondosis.com

Om Stardots

Stardots AB utvecklar och marknadsför produkter inom digital hälsa och för neurologi, med ett initialt fokus på Parkinsonssjukdom. Bolagets IP bygger på matematiska modeller av symptom och behandlingsoptimering, ursprungligen från forskning på Uppsala universitet som utvecklats i tätt samarbete med neurologiska institutionen och kliniska försök på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Stardots bygger en global, modulär och skalbar digital hälsoplattform som kommer ge patienter, vårdgivare och anhöriga tillgång till digitala markörer som underlättar förståelsen och behandlingen av sjukdomen, samt erbjuder en möjlighet till optimering av mera avancerad Parkinsons vård ex. djuphjärnstimulering (DeepBrain Stimulation, DBS), pumpbehandling och individualiserad precisionsmedicinska lösningar, ex. mikrotabletter. 

Läs mer på www.stardots.se