Vi har nöjet att presentera följande bolag och projekt som har antagits till UICs affärsutvecklingsprogram sedan förra nyhetsbrevet i september.

UIC Business Accelerator:

  • Inossia
  • Fertsoft