Vi har nöjet att presentera följande bolag som har antagits till UICs affärsutvecklingsprogram sedan förra nyhetsbrevet i november.

UIC Business Accelerator:

  • PreVet