Checkproof

Skräddarsydda checklistor i mobilen

Med skräddarsydda checklistor direkt i mobilen blir dagliga rutiner, kontroller och besiktningar enklare att utföra. De blir dessutom sparade och dokumenterade på rätt ställe via en molntjänst. Bolaget bakom den smarta lösningen har samma namn som systemet – CheckProof.

Grunden till Täbyföretaget CheckProof lades när de båda barndomsvännerna Håkan Holmgren och Jonas Pålgård hade sett behoven av ett enklare sätt att hantera olika typer av kontroller och uppföljning av rutiner på sina respektive arbetsplatser.

Egen erfarenhet avgörande
Håkan har jobbat många år inom bergmaterial­industrin bland annat som vd för familjeföretaget Rimbo Jord och sedan som processutvecklare inom Heidelberg Cement Group. Han såg att det saknades ett bra och mer heltäckande system som var enkelt att använda och där insamlad information, rapporter och besiktningar hamnade på ett och samma ställe. Och på rätt ställe.

Jonas såg också behovet av framför allt ett lättarbetat system för uppföljning av dagliga inspektioner och reparationsärenden på maskinparken inom familjeföretaget Pålgårds. Med sin bakgrund som gränssnittsdesigner och reklamformgivare kunde han tillsammans med Håkan snabbt arbeta fram en prototyp.

– Systemen som fanns var gjorda av ingenjörer för ingenjörer. Det saknades ett system som var byggt för den som skulle använda det. Vi kombinerar dagens mobila teknik med ett enkelt gränssnitt, så att alla typer av användare kan hantera systemet, säger Håkan Holmgren vd på CheckProof.

Kontroll och rapportering i samma app
Målsättningen var att ta fram ett system som enkelt kunde anpassas efter kundens behov och fungera för alla typer av kontroller och besiktningar som krävs för ett företags kvalitetssäkring, förebyggande underhåll, avvikelserapportering eller incidenthantering. Kort sagt, ett system för alla kontroller som tidigare gjorts och dokumenterats på Excel-ark eller checklistor på papper för dokumentation som samlats i pärmar och mappar.
2015 började utvecklingsarbetet. Bolaget bildades med familjerna som delfinansiärer och året därpå lanserade CheckProof sin plattform. 

– Redan från början var det viktigt att göra systemet skalbart så att var och en kan skapa en egen struktur, sina egna checklistor, eller använda systemets färdiga checklistor. CheckProof består av två delar. Dels en app i mobilen för att både utföra kontroller på fältet och rapportera in resultatet och dels ett webbgränssnitt, en molntjänst, där all information lagras och sammanställs för att kunna följa det som gjorts, säger Håkan.

 

 

 

 

Effektiva kontroller på MatHem.se
I dag har CheckProof ett femtiotal kunder inom vitt skilda branscher som till exempel tung industri, rederi, uthyrning och lagerlogistik. Över 10 000 kontroller utförs i systemet varje månad. En av kunderna är MatHem.se, som är Sveriges största matbutik på nätet. De använder CheckProof för att säkerställa att deras cirka 240 fordon är i toppskick inför och efter varje leverans till kunderna. Förutom eventuella skador på lastbilen så kontrolleras även bland annat temperatur i kylrum, mätarinställning och bränslemängd. Via appen rapporteras och dokumenteras avvikelser direkt i form av text och bild till verkstadspersonalen. MatHem.se använder också CheckProof för olika typer av ronderingar, exempelvis kvälls­kontroller och brandskyddsronder.

Resestipendium och verifieringsstöd viktigt för USA-etablering
Planen nu är att nå fler stora företag med många användare. Närmast ligger en utrullning av systemet på den svenska marknaden samt i England, Tyskland och USA. Satsningen på USA är redan igång. Under våren medverkade CheckProof på den stora mässan CONEXPO-CON/AGG 2017 i Las Vegas. Resan dit finansierades bland annat genom Nordeas resestipendium som UIC-bolag har möjlighet att söka och som 2017 gick till CheckProof och Fertsoft.

Siktet ligger nu på att fortsätta växa, anställa fler medarbetare och nå fler marknader. Både i Europa och i Nordamerika. Behovet av smarta rutiner för underhåll, kontroller och inte minst hälsa och säkerhet är universellt.

CheckProof har fått stöd i sin affärsutveckling genom programmen