Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Lifestyle encyclopedia

  En livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Ger möjlighet för människor att se helheten i sina liv gällande mat- och motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande med mera.

 • Uppsala Spelberoendecentrum

  Erbjuder behandling till människor som har problem med överdrivet spelande om pengar.

 • NorthernLight Diagnostics

  Utvecklar en biomarkör som kan förutsäga svaret på antidepressiva läkemedel innan behandlingen påbörjas. Detta förväntas förkorta lidandet för patienterna och minska sjukvårdskostnaderna för depression.

 • Deversify

  Identifierar innovationer och idéer för prototyputveckling inom Mobil hälsa. Via licensöverenskommelser erbjuds produkter till aktörer inom branschen som vidaredistribuerar till sjukvård och konsument.

 • preVet

  Ett digitalt kommunikations- och dokumentationsverktyg för hästägare och veterinär.

 • Gymkompassen

  Utvecklar en hemsida där användare enkelt kan granska utbud samt göra jämförelser av gym- & träningsutbudet i Sverige. Gymkompassen kommer att göra det enkelt att hitta rätt för användaren, och samtidigt generera leads och nya kunder till företagen.  

 • Exosome Medical/ Prostasomes

  Utvecklar ett specifikt diagnostiskt verktyg för säker diagnostisering av prostatacancer med hjälp av prostasomer. Samt terapeutiska vehiklar för bättre medicinering av läkemedel, i första hand cytostatika, men även proteinläkemedel.

 • ShapeSciFx

  Produkten mellan vetenskap och konst, forskning och digital underhållning, noggrannhet och estetik. Genom att använda den senaste tekniken, erbjuder ShapeSciFx forskare skräddarsydd media för att främja deras forskning och teknologier.

 • Fertsoft

  Utvecklar och säljer ett komplett datasystem för fertilitetskliniker, anpassat till varje kliniks unika behov. Systemet ökar klinikens effektivitet och underlättar för personalen i deras arbete med att hjälpa ofrivilligt barnlösa.

 • VistaDialog

  Erbjuder en e-hälsotjänst via en virtuell mottagning. Tjänsten innefattar bland annat online-besök, som patienten själv bokar med hjälp av en mobilapp. Modellen är byggd för att passa vård och stöd vid kronisk sjukdom, rehabilitering samt när kontinuerlig kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare är viktig.