Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • ChemoScan

  Cancerpatienter genomgår farliga läkemedelsbehandlingar utan garanti för att de kommer fungera. ChemoScan hjälper läkare att välja bort ineffektiva läkemedel för att minska patienters lidande och reducerar kostnaden för icke-fungerande cytostatika i cancervården.

 • Ansvar

  ANSVAR® är en certifiering för läkemedelsföretag som vill ha en hållbar värld. Ansvar hjälper dedikerat till att ta miljöansvar i produktion för att uppnå världens och individers egna miljömål.

 • Robotics Care

  Robotics Care utvecklar och säljer avancerade medicintekniska produkter till personer med neurologiska skador och personer med partiell mobilitet. Produkten, Poseidon, är en duschrobot.

 • Umbrella Science

  Med stor erfarenhet och kunskap inom biotekniologi utvecklar och producerar Umbrella Science mikro- och nanostrukturerade plastdetaljer för kunder inom forskning och industri.

 • Scandinavian Techsystems

  Life Diary är en livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Appen ger möjlighet för människor att se en helhet i sina liv gällande matvanor, motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande mm.

 • 4mpt

  Ger företag möjligheten att anställa mer relevant och effektiv personal till sin verksamhet med hjälp av ett unikt personlighetssystem.

 • Running Cell

  Utvecklar en kompakt och prisvärd automatiserad enhet som erbjuder cellodlingsfunktioner på litet utrymme. Målet är att minska mängden plastavfall som genereras i cellodlingslaboratorier.

 • Prognostix

  Erbjuder PATHFX, ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad.

 • Medituner

  Utvecklar ett patentsökt system som sammankopplar patienter med sjukvård för förbättrad diagnostik, monitorering och egenvård av andningssjukdomar.

 • Doublestrand Bioinformatics

  Specialiserade på avancerad dataanalys, datavisualisering och strukturerade dataflöden för kunder inom life science-sektorn.