Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Eko Grönovation

  Ett nytt koncept inom vertikal odling. Ger smakrika sallader och örter året runt, utan bekämpningsmedel. Använder hi-tech sensors, helt automatiserat upplägg med recirkulerad hydroponic växtnäringssystem.  Denna typ av odling är miljövänlig och minskar koldioxidavtryck.

 • The happy Defender

  Tillverkar designade fenderstrumpor som sprider glädje bland båtfolk över hela världen. Glädje, inte bara över en lite roligare design. Akryltyget använder återanvänd plast från världshaven. På det sättet försvaras både båten och världshaven som vi färdas på.  

 • Sally R

  Använder rymdteknik för att spara energi i fastigheter och garantera ett hälsosamt inomhusklimat. Detta görs genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med teknik som används för klimathantering i rymden på International Space Station via en optimeringsalgoritm.

 • VPCloud

  VPCloud hjälper användaren att minska både miljöpåverkan och fakturan för sin elanvändning.

 • Innovironmental

  Teknik för avgasrening på ett sätt som medger ökad verkningsgrad i förbränningsprocesser.

 • Sircle (fd. Yeolo)

  Använder smarta IoT-sensorer för att kvantifiera avfallsmängden i avfallskärl och mappar deras position med hjälp av GIS-teknik, vilket effektiviserar avfallshämtningen och sparar driftskostnader med upp till 35%.

 • JOSEFIN LILJEQVIST

  Hållbar modeindustri. Utmanar branschen med läderskor där kunden kan spåra materialet tillbaka till den ko som gav lädret.

 • AsaDuru

  Skapar självförsörjande bostadsområden i Afrika med hjälp av lokala byggmaterial, förnybar energi och återvinningssystem.

 • Antibiotikanivåer

  Utvecklar metoder för att mäta nivåer av antibiotika i vätskor. Potentiella användningsområden är mätning av antibiotikakoncentrationen i plasma hos patienter under behandling, eller detektion av läkemedelsrester i avloppsvatten.

 • African Opportunities

  Utvecklar ett bolag för att förse Afrikas landsbygd utanför elnätet med förnybar, kraftfull och pålitlig el och samtidigt gynna lokalt företagande genom att skapa en marknad för hållbar biomassa.