Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Linnea Omsorg

  Linnea Omsorg tillhandahåller individuellt anpassade behandlingsalternativ för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.  Våra verksamheter är HVB hem, daglig verksamhet, personlig assistans och gruppbostad för vuxna enligt LSS.

 • Rotundus

  Erbjuder en extremt tålig robot som ett alternativ till väktare och dyr traditionell bevakningsteknik

 • Rätt Spår

  Kvalitetssäkringssystem för behandling inom vård och omsorg.

 • ScandiDos

  Utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer

 • Sensidose

  Utvecklar en patenterad teknik för individuell dosering av vanliga läkemedel

 • Sprint Bioscience

  Utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer och tumörmetabolism. Inom detta område har Sprint Bioscience ett gediget kunnande och en världsledande position.

 • Valueguard

  Lösning för säkring av och handel med värden på fastighetsmarknaden

 • VBN Components

  Erbjuder komponenter i höghållfasta metaller gjorda med en friformningsteknik (3D-printning) som ger möjligheten att framställa komplicerade detaljer snabbt och utan spill.

 • Resorbable Devices

  Utvecklar bioresorberbara implantat som möjliggör enklare, säkrare och snabbare kirurgi.

 • Vidilab

  Veterinärmedicinskt företag som utvecklar metoder för diagnostisering av parasiter