Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Connecting People

  Erbjuder företag att kommunicera sitt budskap – vision, strategier och mål – till anställda genom olika event evenemang för att uppnå väsentligt högre effektivitet och produktivitet som i sin tur medför ökad lönsamhet.

 • MicroRapidConsulting

  Att som kontrakterat laboratorium tillhandahålla konsulter och tjänster inom farmaceutisk mikrobiologi, aseptisk tillverkning av läkemedel, farmaceutiska vattensystem, frystorkning och formulering av bioteknologiska läkemedel till Life Science sektorn.

 • Arvid ®

  Arvid R är en internetbaserad e-hälsoplattform, utvecklad genom klinisk forskning för att stödja personer med en funktionsnedsättande stamning. Tjänsten är avsedd att successivt utvecklas för en internationell marknad, olika språkområden. Arvid R fungerar både som egenträning och behandlingshjälpmedel. Arvid R utvecklas för Iphone/Ipad och senare för Android.

 • Azure Dragon Travel

   Azure Dragon Travel vill genom sina tjänster och erbjudanden skapa en bättre upplevelse för den kinesiske gästen i Sverige, samtidigt som ökad lönsamhet genereras för den svenska besöksnäringen.

 • Swetrade Pharmaceuticals

  Swetrade Pharmaceuticals utvecklar och marknadsför internationellt ett antiseptikum  med potentiell  användning vid desinfektion av såväl intakt hud som av infekterade akuta och kroniska hudsår.

 • Noviga Research

  Utvecklar nya mer effektiva läkemedel för behandling av cancer.

 • Assyriska FF, ungdom

  Bårsta IP Sports & Science, när idrott, miljö och modern forskning når höga höjder.

 • Linnea Omsorg

  Linnea Omsorg tillhandahåller individuellt anpassade behandlingsalternativ för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.  Våra verksamheter är HVB hem, daglig verksamhet, personlig assistans och gruppbostad för vuxna enligt LSS.

 • QPS Sweden

  Erbjuder skräddarsydda prekliniska kontraktsforskningstjänster som hjälper kunden att utvärdera läkemedelskandidater inom neurologi och smärta

 • N4 Teknik

  Erbjuder kostnadseffektiv drift och underhåll på laboratoriesystem och utrustningar samt support och utveckling för verksamheter inom forsknings- och tillverkningsindustrin