Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Checkproof

  Hjälper företag att förebygga underhåll, kvalitetssäkra och skapa en säkrare arbetsplats. I den lättanvända appen kan användaren snabbt och enkelt utföra egenkontroller och ronderingar samt rapportera avvikelser och incidenter. Kunden anpassar själv CheckProof så det passar företagets behov och verksamhet.

 • Mercodia

  Ett svenskt världsledande företag som utvecklar antikroppsbaserade tester. Specialister på ELISA inom forskningsområden som diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Mercodia erbjuder också tester både för humana prover och djurmodeller.

 • Ancsafe

  Ancsafes produkt Toweranchor erbjuder ett sätt att använda fallskydd utan att behöva klättra upp och förankra fallskydden.

 • Kontigo Care

  Utvecklar mHealth verktyg för att bidra till en vidareutveckling inom vårdsektorn. Det med hjälp av tekniska, mobila hjälpmedel och interaktiva system med komplexa uppgifter i mjuka miljöer för att på distans kunna mäta och/eller övervaka samt påverka patienter och klienter med olika kliniska behov.

 • Noviga Research

  Utvecklar nya mer effektiva läkemedel för behandling av cancer.

 • Happy L-Lord

  En ny svensk spelstudio som skapar Adventure Box –  initialt ett gratis superviralt socialamedier-integrerat multispelar roll- (RPG) och emperiebyggarspel som spelas i 3D i webbläsaren.

 • iCellate Medical

  Bedriver tillämpad forskning samt utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer egna innovativa medicintekniska produkter och relaterade tjänster inom området cirkulerande tumörcells- (CTC) detektering och karakterisering i cancerforskning, kliniska prövningar och diagnos.

 • OneLab

  Förmedlar blodprover online och hjälper privatpersoner att förstå vad som händer i kroppen samt vad man bör fokusera på för att må bra.

 • Linnea Omsorg

  Linnea Omsorg tillhandahåller individuellt anpassade behandlingsalternativ för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.  Våra verksamheter är HVB hem, daglig verksamhet, personlig assistans och gruppbostad för vuxna enligt LSS.

 • Resorbable Devices

  Utvecklar bioresorberbara implantat som möjliggör enklare, säkrare och snabbare kirurgi.