Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • NorthernLight Diagnostics

  Utvecklar en biomarkör som kan förutsäga svaret på antidepressiva läkemedel innan behandlingen påbörjas. Detta förväntas förkorta lidandet för patienterna och minska sjukvårdskostnaderna för depression.

 • Swedish Tempetations

  Vill erbjuda ett högkvalitativt och läckert vego-protein med unika hälsomervärden baserat på svenska, ekologiska råvaror.

 • Deversify

  Identifierar innovationer och idéer för prototyputveckling inom Mobil hälsa. Via licensöverenskommelser erbjuds produkter till aktörer inom branschen som vidaredistribuerar till sjukvård och konsument.

 • preVet

  Ett digitalt kommunikations- och dokumentationsverktyg för hästägare och veterinär.

 • Hatori

  Clicko är en kreativ och rolig byggsats där små barn lär sig bokstäver och siffror samtidigt som de leker. Barn bygger bokstäver och bokstäver bygger barn! @clickosverige

 • Sircle (fd. Yeolo)

  Använder smarta IoT-sensorer för att kvantifiera avfallsmängden i avfallskärl och mappar deras position med hjälp av GIS-teknik, vilket effektiviserar avfallshämtningen och sparar driftskostnader med upp till 35%.

 • Exosome Medical/ Prostasomes

  Utvecklar ett specifikt diagnostiskt verktyg för säker diagnostisering av prostatacancer med hjälp av prostasomer. Samt terapeutiska vehiklar för bättre medicinering av läkemedel, i första hand cytostatika, men även proteinläkemedel.

 • Geografiska informationsbyrån i Stockholm

  Experter på geografisk information som arbetar med innovation, analys och produktion av geografiska beslutsunderlag. Projekt och visioner samsas med omvärldsanalys och reflektioner på bloggen.

 • ShapeSciFx

  Produkten mellan vetenskap och konst, forskning och digital underhållning, noggrannhet och estetik. Genom att använda den senaste tekniken, erbjuder ShapeSciFx forskare skräddarsydd media för att främja deras forskning och teknologier.

 • Fertsoft

  Utvecklar och säljer ett komplett datasystem för fertilitetskliniker, anpassat till varje kliniks unika behov. Systemet ökar klinikens effektivitet och underlättar för personalen i deras arbete med att hjälpa ofrivilligt barnlösa.