Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
 • Intellotel

  Intellotel är ett digitalt verksamhetssystem för hotell. Systemet har en innovativ funktionalitet som bygger på personalens roller.

 • Nodified

  Nodified erbjuder en kostnadseffektiv kommunikationslösning till företag som lider av överbelastade telenät eller bristande teleinfrastruktur.

 • Robotics Care

  Robotics Care utvecklar och säljer avancerade medicintekniska produkter till personer med neurologiska skador och personer med partiell mobilitet. Produkten, Poseidon, är en duschrobot.

 • Umbrella Science

  Med stor erfarenhet och kunskap inom biotekniologi utvecklar och producerar Umbrella Science mikro- och nanostrukturerade plastdetaljer för kunder inom forskning och industri.

 • Stardots

  Stardots utvecklar och distribuerar programvara för dataanalys inom forskning och utveckling till universitet och företag.

 • Scandinavian Techsystems

  Life Diary är en livsstilsapp som bygger på beteendemodifikation med hjälp av färger. Appen ger möjlighet för människor att se en helhet i sina liv gällande matvanor, motionsvanor, sömn, stress, psykiskt välbefinnande mm.

 • Running Cell

  Utvecklar en kompakt och prisvärd automatiserad enhet som erbjuder cellodlingsfunktioner på litet utrymme. Målet är att minska mängden plastavfall som genereras i cellodlingslaboratorier.

 • Prognostix

  Erbjuder PATHFX, ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad.

 • Medituner

  Utvecklar ett patentsökt system som sammankopplar patienter med sjukvård för förbättrad diagnostik, monitorering och egenvård av andningssjukdomar.

 • Doublestrand Bioinformatics

  Specialiserade på avancerad dataanalys, datavisualisering och strukturerade dataflöden för kunder inom life science-sektorn.