Deep Forestry och preVet vann Nordeas resestipendium 2019

Deep Forestry och preVet vann Nordeas resestipendium 2019 på 25 000 kronor vardera. Från vänster: Levi Farrand på Deep Forestry, samt Jenny Gagnér och Helene Adalberth på preVet.

Uppsalaföretagen Deep Forestry och preVet har tilldelats Nordeas resestipendium. Stipendierna på 25 000 kronor vardera delas årligen ut till två UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt. Priset delades ut av företagsinkubatorn och acceleratorn UICs partner Nordea i samband med UICs julgransplundring den 17 januari.

– Det är viktigt för tidiga företag att knyta kontakter som bidrar till en framgångsrik utveckling. Nordeas resestipendium delas ut till företag som fått eller får affärsutvecklingsstöd genom UIC, och är ett välkommet tillskott i kassan för affärsresan som ska ge en boost för deras tillväxt, säger Peter Funning, programchef på UIC och stipendiejuryns ordförande.

Deep Forestry utvecklar en drönare som på ett säkert sätt navigerar i skogsområden, under trädkronor och mellan träd. Drönaren har ett kraftfullt sensorsystem och kan bland annat skapa 3D-modeller av hela skogsbestånd med en mycket hög noggrannhet. Med hjälp av Nordeas resestipendium kommer Deep Forestry genomföra ett omfattande pilottest av produkten hos ett av Sveriges största skogsbolag.

preVet har tagit fram ett dokumentations- och kommunikationsverktyg för hästägare, veterinärer och andra yrkesverksamma i hästbranschen. Den digitala tjänsten hjälper hästägare att samla viktig information som hästens historik, värden och mående, och delas med veterinär om hästen blir sjuk. Genom Nordeas resestipendium kan preVet inleda förberedelser för en internationell marknad. De besöker England för en fältstudie hos ett av världens främsta hästsjukhus och även besök hos försäkringsbolag.

– Vi är glada att kunna bidra till att en viktig, och ofta avgörande, affärsresa blir möjlig för företag i tidigt skede. Som partner till UIC kan vi genom Nordeas resestipendium göra skillnad för företagens utveckling, och det är en viktig satsning för oss, säger Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank.

För mer information:
Levi Farrand
Deep Forestry
Tel: 070-200 20 89
E-post: levi.farrand@gmail.com

Jenny Gagnér
preVet
Tel: 072-310 85 01
E-post: jenny@prevet.se
www.prevet.se

Per Svensson, kontorschef
Nordea Bank, Företagskontoret Uppland
Tel: 070-692 11 01
E-post: per.svensson@nordea.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se