Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs affärsutvecklingsprogram

Uppsala Innovation Centre erbjuder affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser. Vi stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap.

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget tagit nästa steg i sin affärs- och företagsutveckling.

Resultatet blir kortare tid till marknad och mer konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad.

UIC Business Startup

UIC Business Startup gör det möjligt för personer, team eller företag att gå från idé till kund på tre månader. Deltagarna får den kunskap, vägledning och det nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden. Bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development.

UIC Business Lab

UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation.

UIC Business Prep

UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika områden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator.

UIC Business Accelerator

UIC Business Accelerator vänder sig till nya eller befintliga bolag som är nära marknadsintroduktion och/eller är redo att expandera och nå en internationell marknad. Programmet ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, stöd i finansieringsprocessen samt ett omfattande nätverk.

UIC Alumni

UIC Alumni innefattar, av UICs styrelse utvalda, företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. Ger fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre.

Vill du kommersialisera din idé?

Kontakta oss gärna om du eller ditt företag uppfyller några av dessa kriterier.

  • Idé med innovationshöjd
  • Person eller team med stort engagemang och drivkraft
  • Kommersialiserbar idé
  • Idén kan skyddas med patent eller annat produktskydd
  • Gärna internationell potential
  • Idén har potential för tillväxt