Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Växtzon – samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige

 

vz

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 38 miljoner kronor av Tillväxtverket.

UIC ska, tillsammans med de övriga aktörerna i regionalfondsprojektet, öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital. Projektet Växtzon kommer att pågå till 2018 och är ett gemensamt acceleratorprogram inom östra Mellansverige.

”Jag är glad över att UIC är med i detta samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i regionen. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag.”
Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Uppsala Innovation CentreCreate Business Incubator, InkuberaMjärdevi Science ParkMunktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business ParkVreta Kluster och Västerås Science Park.

”Genom en stark och tydlig samverkan vill vi skapa ett bättre erbjudande till regionens tillväxtföretag och samtidigt engagera stora globala företag, akademi och FoU i deras utveckling, något vi sett ett tydligt behov av och är glada att kunna tillmötesgå.”
Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Om Växtzon i media:
SvD Näringliv: ”Samarbete över gränserna ska ge fler storföretag”, 150906

Upsala Nya Tidning: ”Storsatsning för fler storföretag”, 150906

Pressmeddelande: Kontigo Care första utvalda bolag att öka tillväxten genom samverkansprojektet Växtzon 160704

Växtzon i korthet:
Växtzon är ett samverkansprojekt i östra Mellansverige där målet är att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår nio företagsinkubatorer och science parks i Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro: Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. Växtzon är ett regionalfondsprojekt finansierat med 38 miljoner kronor från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018. www.växtzon.se

På bild: De deltagande aktörerna i samverkansprojektet Växtzon

För mer information:
Michael Camitz, UIC, projektledare för Växtzon
Tel: 070-510 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se