Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Har du ett tidigt life science-bolag? Finns det tillväxtpotential och hög kunskapshöjd? Behöver ni stöd i arbetet med att verifiera sin affärsidé? Då kan ni söka verifieringsstöd genom UIC.

UIC har beviljats 500 000 kronor från det Vinnova-finansierade innovationsprogrammet SWElife, vilket gör det möjligt för UIC att tilldela verifieringsmedel till lovande unga life science-bolag.

Alla bolag som uppfyller kriterierna kan söka verifieringsstöd genom UIC, det vill säga inte bara bolag inom UIC.

Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. På detta sätt ska bolagens möjligheter att söka större medel från exempelvis SWElife, Vinnova eller EU kunna stärkas. Målsättningen är att minska risker i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas.

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science.

Hur söker jag?
Ta kontakt med Helena Ströberg på UIC och berätta vilken typ av verifieringsinsats du ser behov av.

Om verifieringsstöd
Sex etablerade life science-inkubatorer har fått stöd av SWElife och Vinnova för att inkubatorerna i sin tur ska kunna stödja nya life science-bolag. Redan idag samverkar några innovationskontor med inkubatorerna för tidig kommersiell verifiering av akademiska resultat. SWElife ville med denna utlysning även ge små life science-företag, utan akademisk koppling, tillgång till stöd med tidig kommersiell verifiering. Ett krav är att inkubatorn ska vara beredd att ge stöd till bolag med potential oavsett var i Sverige de kommer ifrån. Det vill säga företagen behöver inte vara eller bli anslutna till inkubatorn. Läs mer här.

För ansökan eller mer information
Helena Ströberg, ansvarig för UICs verifieringsstöd
Tel: 072-577 04 51
E-post: helena.stroberg@uic.se