Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Forum för fortsatt affärsutveckling

UICs alumnbolag utses av UICs styrelse och innefattar bolag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni ger bolagen fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre.

Alumni betyder skyddsling och UIC månar särskilt om de företag som utsetts till alumnbolag.

 

För vem?

Företag som utses till UIC Alumni har lämnat UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator efter fullgjort affärsutvecklingsprogram.

UICs vd-klubb

UICs vd-klubb har bildats på initiativ från några av UIC-bolagens vd:ar. Syftet är att skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor och inte minst för nätverkande mellan vd:ar i UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Träffarna leds av en moderator.

Kvalifikationskrav

Företaget kan efter genomgånget program i UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator utses till alumn efter beslut i UICs styrelse.

Kontakt