Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs alumnbolag utses av UICs styrelse och innefattar bolag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni ger bolagen fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre.

Alumni betyder skyddsling och UIC månar särskilt om de företag som utsetts till alumnbolag.