Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Företaget kan efter genomgånget program i UIC Business Lab och/eller UIC Business Accelerator utses till alumn efter beslut i UICs styrelse.