Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs vd-klubb har bildats på initiativ från några av UIC-bolagens vd:ar. Syftet är att skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor och inte minst för nätverkande mellan vd:ar i UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Träffarna leds av en moderator.