Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
Matlab_Logo

UIC-bolag och alumner får gratis tillgång till MATLAB och Simulink

 

UIC har inlett ett samarbete med MathWorks, som är den ledande utvecklaren av programvara för matematiska beräkningar. Samarbetet innebär att UIC-bolag och UICs alumnbolag får kostnadsfri tillgång till MathWorks program MATLAB och Simulink under ett år.

Programmen ger företagen möjlighet att på kortare tid, och med mindre resurser, skapa marknadsfärdiga produkter.

MATLAB är de tekniska beräkningarnas språk, en programmeringsmiljö för algoritmutveckling, dataanalys, visualisering samt numeriska beräkningar. Språket används ofta av ingenjörer och lärs ut vid matematikundervisning vid universitet och högskolor i hela Sverige.

Simulink är en grafisk miljö för simulering och modellbaserad konstruktion av multidisciplinära dynamiska och inbyggda system. Simulink används exempelvis inom reglerteknik och digital signalbehandling för multisimulering och modellbaserad design.

Bolagen har möjlighet att använda MATLAB eller Simulink under ett år efter registrering av programvaran.

Läs mer om MathWorks startup-program 

Gör så här:

  1. Registrera dig här
  2. Markera att du tillhör företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre
  3. Fyll i uppgifterna
  4. Registreringen är klar

Vill du få en  inblick i hur man skalar upp sitt system eller företag med hjälp av MathWorks verktyg? Se en presentation från MATLAB Expo av David Rich, som är Product Marketing Director på MathWorks. (30 minuter)

 

Case: Carnegie Wave Energy

”As a startup, we cannot afford a development cycle in which we build a system, test, make changes, and retest. It would cost too much and take too long to build even a scale model of our full system. We decided to put the engineering effort into virtual prototyping and simulation so that we get the design right first.”
CFO, Carnegie Wave Energy

Building a Wave Farm with Model-Based Design: Q&A with Carnegie Wave Energy

Carnegie Wave Energy Designs and Builds the World’s First Operating Wave Farm

Frågor? Kontakta gärna:
Michael Camitz, Senior Advisor Business Development
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-510 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se

Mats Grägg, säljchef
MathWorks
Tel: 08-505 169 42
Mobil: 076-338 1333
E-post: mats.gragg@mathworks.com