Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Introduktion och etablering på marknaden

UIC Business Accelerator fokuserar på kommersialiseringsfasen i företaget. Programmet ger det stöd och den kompetens som krävs för att introducera företagets tjänst eller produkt på en internationell marknad. För företag med längre kommersiell startsträcka, inom till exempel life science, ger UIC Business Accelerator verktyg för att erhålla finansiering.

UIC Business Accelerator är en dynamisk process där både människorna i företaget och företagets affärer ges ny kunskap, nya insikter och fortsatt utveckling. Som UIC-företag får du tillgång till en kreativ tillväxtmiljö och kontakt med ett stort och aktivt nätverk.

Varje företag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som företaget verkar inom.

Affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator sträcker sig normalt över två år men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år.

Pitchparad på UIC-dagen 2016

Se UIC-företagarna Niclas Stjernberg och Martin Ryen från UIC Business Accelerator pitcha på scen.

Niclas Stjernberg pitchar Boardie, www.boardie.se

Martin Ryen pitchar Pharem Biotech, www.pharem.se

För vem?

UIC Business Accelerator vänder sig till nya eller befintliga bolag som är nära marknadsintroduktion och/eller är redo att expandera och nå en internationell marknad. Innovativa företag liksom spin-offs från såväl industrin som offentlig sektor och den akademiska världen är välkomna till UIC Business Accelerator.

För att delta i UIC Business Accelerator krävs det att bolaget är ett registrerat aktiebolag och att en första affärsplan för företaget finns, att marknadsbehovet är definierat och att din produkt bedöms ha en internationell marknadspotential inom sin bransch.

Finansieringen under inkubatorperioden bör vara löst och möjligheter till patent, produktskydd och liknande ska ha utvärderats. Deltagande i UIC Business Accelerator ställer krav på stort engagemang och drivkraft från innovatörerna.

Affärsutvecklingsprogrammet tar dig, företaget och din personal vidare i en dynamisk process med sikte på fortsatt affärsutveckling och kommersialisering av din affärsidé.

Programinnehåll

UIC Business Accelerator ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen samt ett omfattande nätverk.

Affärscoach

En central stöttepelare i UICs utvecklingsarbete är systemet med affärscoacher. Ur ett nätverk av drygt 70 affärscoacher och ett 20-tal specialister, alla kvalitetssäkrade av UICs styrelse, matchar vi fram en kompetensprofil som bäst passar det aktuella företaget.

UICs affärscoacher är alla erfarna och dokumenterat skickliga. De har typiskt en exekutiv bakgrund och är alla seniora i sin rådgivningsfunktion. Som generalister har de alla förstås specialiteter inom olika områden, vilket kommer väl till pass vid vår matchning mot de olika projekten. De personer som anslutit sig till UIC som affärscoacher har ett starkt intresse och förståelse för de tidiga skeden i vilket UIC-företagen befinner sig och de brinner för att stödja nya, spännande projekt fram till framgång.

Affärscoachen arbetar upp till åtta timmar per vecka med ”sitt” företag och utgör en omvittnat ovärderlig resurs för ledningen i det unga företaget. Med sin vana och erfarenhet ser affärscoachen tidiga varningstecken och kan hjälpa till att sätta in korrigerande åtgärder, men har också genom sitt kunnande och nätverk förmåga att se nya affärsmöjligheter i form av affärsutveckling, partnerskap eller liknande.

UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion. Allteftersom företaget utvecklas kan kraven på affärscoachen ändras och en ny coach tillsätts. Affärscoachen är inte kostnadsfri men UIC kan ge längre kredit för kostnaderna för affärscoachen.

UICs vd-klubb

UICs vd-klubb har bildats på initiativ från några av UIC-bolagens vd:ar. Syftet är att skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor och inte minst för nätverkande mellan vd:ar i UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Träffarna leds av en moderator.

Lokaler

UIC kan genom sina UIC-partner Vasakronan, Klövern och Akademiska Hus erbjuda välutrustade lokaler i Uppsala Science Park, Uppsala Business Park och Green Innovation Park.

Kvalifikationskrav

 • Bra kommersialiserbar idé
 • Produkten/tjänsten bedöms ha god internationell potential
 • Tillväxtföretag (någon form av unicitet)
 • Stort engagemang och drivkraft från innovatören/erna
 • Produktskydd eller dylikt har utvärderats
 • Proof of principle gjord
 • Initial finansiering finns för de första sex månaderna
 • En affärsplan ska finnas. Se nedan.

Innehåll affärsplan

 • Sammanfattning
 • Affärsidé
 • Mål
 • Strategi
 • Vision och Mission
 • Bakgrund
 • Företagsinformation
 • Ägare (om bolaget är bildat)
 • Styrelsen (om bolaget är bildat)
 • Grundarna/företagsledning
 • Produktbeskrivning
 • Teknologi
 • Marknad
  • Branschbeskrivning
  • Marknadsbeskrivning
  • Kunder
  • Konkurrenter
 • Analyser
  • Ekonomisk situation idag
  • Ekonomisk utveckling
  • Finansiell plan med beräknad resursförbrukning mot tänkt finansiering under inkubatorsperioden
  • SWOT
 • Milstolpar och Aktiviter

Ansökan

Välkommen med din ansökan till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator. Din ansökan behandlas med sekretess. Beslut om deltagande i affärsutvecklingsprogrammet sker efter 6-12 veckor. Under den perioden kommer du att intervjuas en till två gånger och projektledningen kommer därefter att ge sin rekommendation till styrelsen som tar beslut om eventuell antagning och förslag till avtal.

För mer information:

Monica Hedberg, Program Manager

E-post: monica.hedberg@uic.se

Mobil: 072-160 50 40

KONTAKTA OSS

*Obligatoriska fält
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.