Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

En central stöttepelare i UICs utvecklingsarbete är systemet med affärscoacher. Ur ett nätverk av drygt 70 affärscoacher och ett 20-tal specialister, alla kvalitetssäkrade av UICs styrelse, matchar vi fram en kompetensprofil som bäst passar det aktuella företaget.

UICs affärscoacher är alla erfarna och dokumenterat skickliga. De har typiskt en exekutiv bakgrund och är alla seniora i sin rådgivningsfunktion. Som generalister har de alla förstås specialiteter inom olika områden, vilket kommer väl till pass vid vår matchning mot de olika projekten. De personer som anslutit sig till UIC som affärscoacher har ett starkt intresse och förståelse för de tidiga skeden i vilket UIC-företagen befinner sig och de brinner för att stödja nya, spännande projekt fram till framgång.