Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC Business Accelerator vänder sig till nya eller befintliga bolag som är nära marknadsintroduktion och/eller är redo att expandera och nå en internationell marknad. Innovativa företag liksom spin-offs från såväl industrin som offentlig sektor och den akademiska världen är välkomna till UIC Business Accelerator.

För att delta i UIC Business Accelerator krävs det att bolaget är ett registrerat aktiebolag och att en första affärsplan för företaget finns, att marknadsbehovet är definierat och att din produkt bedöms ha en internationell marknadspotential inom sin bransch.