Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
  • Bra kommersialiserbar idé
  • Produkten/tjänsten bedöms ha god internationell potential
  • Tillväxtföretag (någon form av unicitet)
  • Stort engagemang och drivkraft från innovatören/erna