Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gör företaget redo för nästa steg

UIC Business Prep är ett program för av UIC utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika utvecklingsområden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator.

 

Pitchparad på UIC-dagen 2016

Se UIC-företagarna Jonas Henriksson och Håkan Holmgren från UIC Business Prep pitcha på scen.

Jonas Henriksson pitchar F3 Snow Technologies
Håkan Holmgren pitchar CheckProof, www.checkproof.com

 

Programinnehåll

UIC Business Prep är ett individuellt program, specifikt anpassat till behoven i de utvalda företagen.

Vad företagen behöver arbeta med för att kunna ta sig vidare och utvecklas till ett tillväxtföretag med internationell potential varierar. Det kan gälla utveckling av affärsplanen, teamutveckling eller säkerställa finansieringen i bolaget.

Det kan även handla om att få tillgång till expertnätverk, frågor om industrialisering, internationalisering och kommunikationsutveckling. Eftersom behoven är så olika är också lösningarna olika. Upplägget är individuellt.

Affärscoachning

Bolagen i UIC Business Prep får cirka 30 timmar tillsammans med en affärscoach som har erfarenhet av just det som bolaget står inför och behöver lösa för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator.

Tillsammans upprättar de en plan med mål och konkreta aktiviteter för att därefter kunna antas till UIC Business Accelerator.

Programmet sträcker sig i upp till ett år.