Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC Business Prep är ett individuellt program, specifikt anpassat till behoven i de utvalda företagen.

Vad företagen behöver arbeta med för att kunna ta sig vidare och utvecklas till ett tillväxtföretag med internationell potential varierar. Det kan gälla utveckling av affärsplanen, teamutveckling eller säkerställa finansieringen i bolaget.