Toggle menu Sök
Toggle menu Sök
  • Person eller team med en innovativ idé som man vill utveckla.
  • Person eller team med engagemang och ambition att utveckla ett skalbart och lönsamt företag.
  • Idé, produkt eller tjänst med innovationshöjd och som ger lösning på ett angeläget problem.