Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

I UIC Business Startup arbetar deltagarna med att utveckla sina innovativa affärsidéer och säkerställa att de har förutsättningar att lyckas. Metoden bygger på det Silicon Valley-inspirerade arbetssättet att testa idéer mot riktiga kunder i ett tidigt skede för att ta reda på att man utvecklar något som kunderna vill ha – och vill betala för. Att vara säker på att man utvecklar en produkt eller tjänst baserat på vad man vet och inte vad man tror.

Uppsala Innovation Centre AB Foto. Mikael Wallerstedt

Foto. Mikael Wallerstedt

Programmet sker i workshopform där torsdagar ägnas åt arbete med affärsidén som växlas med seminarier av våra UIC-partner och inspirationsföreläsningar med spännande företag.