Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Syftet med UIC Business Start är att skapa en förståelse för företagandets grunder för att kunna starta ett företag och göra affärer. UIC Business Start ger kunskap om vad som krävs för att starta ett företag, vad som är viktigt när det gäller att förädla en god idé till en affärsidé som håller för att bygga ett tillväxtföretag.