Phase: Expansion

 • Brigthly Ventures

  Brightly investerar i tidig fas med fokus på Norden och har ett praktiskt tillvägagångssätt som stödjer idéer med stor potential och för dem till en […]

 • Vidici Ventures

  Vidici Ventures är en nordisk fintech-investerare som genom sit nätverk och erfarenhet hjälper sina bolag att bygga snabbväxande teknikföretag på starkt reglerade marknader.

 • Sedermera

  Sedermera kan bistå vid bland annat noteringar, företrädesemissioner, riktade nyemissioner och arrangemang av konsortium för tecknings- och garantiförbindelser.

 • Centrecourt AB

  Centrecourt is an entrepreneurial VC company that focuses on growth companies.

 • GLD Invest

  GLD är ett privat investeringsbolag som investerar i tillväxtmöjligheter främst i business to business. GLT fokuserar på bolag som antar utmaningar som samhället och miljön […]

 • Oxx

  Oxx tillhandahåller kapital för uppskalning av B2B-programvaruföretag med bevisad stor tillväxtpotential.

 • Pluscap

  Investerar i de allra mest lovande Startups som genererar en betydande positiv påverkan på omvärlden.

 • Skywire AB

  Startup-investerare och affärsutvecklare med fokus på digitala B2C-företag med global tillväxtpotential. Fokuserar främst på områdena finansiella tjänster, sport, fritid och hälsa.

 • Telia Ventures

  Telias riskkapital-verksamhet som investerar i huvudsak i telekomrelaterade Startups.

 • Ventech

  Intresserar sig främst för Enterprise Software, Deep Tech, Marknadsplatser och Media Går typiskt in med en initialinvestering mellan 2 till 5 miljoner Euro.

View More