Hållbar entreprenör 14/12

Tid: 08:30-10.00

Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38
Vem: Entreprenörer/Startups

Obligatorisk anmälan. Almi bjuder på frukost.

UIC och ALMI

Är du hållbar som företagare?

En hållbar startup handlar inte bara om hur du driver ditt företag utan också om hur du och teamet ska hålla i längden. Att aktivt arbeta med att minska psykisk ohälsa i teamet är inte bara bra för medarbetarnas välmående, det gynnar också hela företagets framgång.

Välkommen på frukostföreläsning med UIC & Almi där Magnus Adell, leg psykolog, leg psykoterapeut KBT, som kommer prata till dig som grundare, ledare, teammedlem, så att du kan lära dig att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och samtidigt öka företagets produktivitet. Du får lära dig att känna igen varningssignaler för stress och oro hos dig själv och andra.

Under frukosten får du en kort teoretisk grund samt konkreta tips och råd för att kunna ta hand om dig själv och kunna agera som stöd för personer i din närhet.

Innehåll

  • Hur påverkas kroppen av stress och vilka tecken på ohälsa / stress ska jag vara uppmärksam på hos mig själv och andra 
  • Hur tar jag hand om mig själv och mina kollegor i svåra perioder
  • Hur kan jag samtala med en kollega som jag misstänker mår dåligt