Evolar tror på stor efterfrågan

Evolar är ett av sju UIC-bolag på Ny Tekniks 33-lista. Vd Mats Ljunggren, grattis till platsen på listan. Vad betyder den för er?

– Stort tack! Det är mycket glädjande för hela vårt team att få ett erkännande för att vi gör något hållbart och är på rätt väg. Det bidrar även till ökad synlighet för potentiella kunder, investerare och blivande anställda.

Vad händer hos er just nu och hur går det?

– Vi är sysselsatta med att skala upp vår solcellsteknik till det format och de prestanda kunderna efterfrågar, detaljkonstruktion av de produktionslinor vi avser att sälja samt marknadsföring. Och det går bra, vi kan göra prototyper i kvadratmeters storlek och vi har förstudier igång med flera kunder som är solpanelstillverkare eller glastillverkare. Företaget har gått från fem till 18 anställda på mindre än ett år. Vi kommer att ta in mer riskkapital för att säkerställa en så tidig entré på marknaden som möjligt.

Berätta, vad tror du om framtiden för ert bolag?

– Vi är mycket positiva och ser fram mot en fortsatt snabb skalning av företaget. Efterfrågan på solpaneler kommer att vara gigantisk och vi avser att kunna leverera en premiumteknik för tillverkning av solpaneler.