Finansiering

Här har vi samlat aktuella finansieringsmöjligheter för projekt och företag – från såddfas till buyout.

Då ni är antagna till UIC har ni möjlighet att söka finansiering för att verifiera er affärsidé och/eller utveckla bolaget. Mer etablerade bolag, som är antagna till acceleratorn, erbjuds 600 000 kr från Linnéa Capital. Har du kunskap om fler finansieringsmöjligheter, tipsa gärna oss på UIC.

Två personer samtalar

Verifieringsstöd för UIC-bolag

Nu finns möjlighet för UIC-bolag att ansöka om att ta in externa experttjänster som är av vikt för att verifiera en affärsidé eller på annat sätt utveckla företaget.

Finansieringsstöd

Här har vi samlat ett antal olika möjligheter för ditt bolag att söka finansering. UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjligheter till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.

Utlysningar

Det kan finnas pengar att söka i så kallade utlysningar. Här får du tips på två aktörer där du kan se om det finns något som passar din idé/företag idag och hålla koll framåt. Det är också enkelt att prenumerera på deras utlysningar så du inte missar om det kommer något som skulle kunna passa er.

Vinnova

Energimyndigheten

Finansieringsfaser

Det finns ett antal definitioner på olika företags- och finansieringsfaser.

Vi har här valt att anamma den definition som Riksrevisionen använder, bland annat  i rapporten
 ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning”, RIR 2014:1.