Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Var finns pengarna?

Att hitta pengar till att utveckla en affärsidé eller ta företaget till nästa steg är inte helt enkelt.

Vi på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) har här samlat aktuella finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för projekt och företag – från såddfas till buyout. Se listorna i navigeringen till vänster.

Huvuddelen av finansieringsmöjligheterna är aktuella för företag över hela Sverige. Vi listar också lokala alternativ inom Uppsala län och Södertälje kommun där UIC erbjuder affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser.

Här nedanför ser du en lista på olika typer av kapital och finansiärer.

team-spirit-207319_1280


Olika typer av kapital och finansiärer

 • Grundare
  Grundarna satsar eget kapital i form av egna besparingar eller lån på egna tillgångar.
 • FFF (Family, Friends and Fools)
  Grundarna får hjälp med finansiering från närstående välvilliga personer i ett väldigt tidigt skede i bolagets utveckling. Exempelvis i form av bidrag, lån eller köp av aktier i bolaget.
 • Mjuka pengar
  Pengar som inte är att betrakta som lån eller betalning för aktier. Dessa pengar kommer främst från offentliga bidragsprogram som syftar till att främja vissa former av företagsutveckling.
 • Kundfinansiering, bootstrapping
  Den bästa finansieringen är alltid betalande kunder. Men tyvärr så är det ofta så att bolaget behöver pengar för att lansera sin produkt och/eller tjänst innan de kan ta betalt av kunden. Det finns dock, i en hel del fall, möjlighet att få kunder att betala i förskott.
 • Innovations- och forskningsbidrag
  En form av mjuka pengar som riktar sig till att främja kommersialisering av innovativa affärsidéer och forskning.
 • Affärsänglar
  Privatpersoner som satsar eget kapital i mindre och onoterade bolag. Ofta personer som blivit förmögna på sitt eget företagande. Dessa personer har ofta ett speciellt intresse av att satsa på bolag i de branscher som de själv har verkat i och har stor kunskap om. Affärsänglarna köper aktier i bolaget och blir därmed delägare.
 • Crowdfunding
  En relativt ny typ av finansiering som bygger på många små investerare som är beredda att stödja ditt företag/projekt, endera bara för den goda sakens skull eller mot någon form av belöning via internet och sociala medier. Nu på senare tid även mot delägande,  så kallad Equity crowdfunding.
 • Venture Capital (VC)
  Investmentbolag som köper del av bolaget och oftast är aktiva med att driva bolagets utveckling. VC-bolag fokuserar oftast på att skapa tillväxt för att efter en begränsad tid (3-10 år) medverka till att sälja bolaget.
 • Industriella investerare
  Andra etablerade bolag som kan ha nytta av erat bolags innovation eller lösning kan vara villiga att på relativt tidigt stadium vara med och finansiera utvecklingen. Då oftast mot att de får kontroll på bolagets framtida utveckling och i många fall vill de ha möjlighet att köpa hela bolaget.
 • Banker och kreditinstitut
  Banker lånar gärna ut pengar om det finns tillgångar att pantsätta. Det är relativt vanligt att tjänstebolag belånar sina fakturor, så kallad factoring, för att förbättra likviditeten.
 • Börs / IPO
  Relativt unga bolag kan lista sig på olika handelsplatser som fungerar som en aktiebörs men med mindre rigorösa börshandelsregler och lägre kostnader. På detta sätt kan bolaget få in nytt kapital och nya aktieägare. Detta kan vara ett första steg att sedan introducera bolaget på en mer etablerad börs.
 • Statliga fonder
  Industrifonden, Norrlandsfonden, Fouriertransform och 6:e AP-fonden är exempel på statliga fonder som satsar sitt kapital i svenska framtidsbolag.

Tipsa oss gärna om ytterligare finansieringsmöjligheter för företag, eller om ni hittar något som är inaktuellt bland finansieringsinformationen här.

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjligheter till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att informationen kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering –  som en del i er företagsutveckling.