Aktieom

Hjälper entreprenörer att samla in kapital för fortsatt expansion, med målet att öka aktieägarvärdet för befintliga och nya ägare. Fokus inom detta område ligger inom tillväxtföretagssektorn.