Kapital och finansiärer

 Affärsänglar
Privatpersoner som satsar eget kapital i mindre och onoterade bolag. Ofta personer som blivit förmögna på sitt eget företagande. Dessa personer har ofta ett speciellt intresse av att satsa på bolag i de branscher som de själv har verkat i och har stor kunskap om. Affärsänglarna köper aktier i bolaget och blir därmed delägare.

 Banker och kreditinstitut
Banker lånar gärna ut pengar om det finns tillgångar att pantsätta. Det är relativt vanligt att tjänstebolag belånar sina fakturor, så kallad factoring, för att förbättra likviditeten.

 Börs / IPO
Relativt unga bolag kan lista sig på olika handelsplatser som fungerar som en aktiebörs men med mindre rigorösa börshandelsregler och lägre kostnader. På detta sätt kan bolaget få in nytt kapital och nya aktieägare. Detta kan vara ett första steg att sedan introducera bolaget på en mer etablerad börs.

 Crowdfunding
En typ av finansiering som bygger på många små investerare som är beredda att stödja ditt företag/projekt, endera bara för den goda sakens skull eller mot någon form av belöning via internet och sociala medier. Nu på senare tid även mot delägande, så kallad Equity crowdfunding.

 FFF (Family, Friends and Fools)
Grundarna får hjälp med finansiering från närstående välvilliga personer i ett väldigt tidigt skede i bolagets utveckling. Exempelvis i form av bidrag, lån eller köp av aktier i bolaget.

 Grundare
Grundarna satsar eget kapital i form av egna besparingar eller lån på egna tillgångar.

 Industriella investerare
Andra etablerade bolag som kan ha nytta av erat bolags innovation eller lösning kan vara villiga att på relativt tidigt stadium vara med och finansiera utvecklingen. Då oftast mot att de får kontroll på bolagets framtida utveckling och i många fall vill de ha möjlighet att köpa hela bolaget.

 Innovations- och forskningsbidrag
En form av mjuka pengar som riktar sig till att främja kommersialisering av innovativa affärsidéer och forskning.

 Kundfinansiering, bootstrapping
Den bästa finansieringen är alltid betalande kunder. Men tyvärr så är det ofta så att bolaget behöver pengar för att lansera sin produkt och/eller tjänst innan de kan ta betalt av kunden. Det finns dock, i en hel del fall, möjlighet att få kunder att betala i förskott.

 Mjuka pengar
Pengar som inte är att betrakta som lån eller betalning för aktier. Dessa pengar kommer främst från offentliga bidragsprogram som syftar till att främja vissa former av företagsutveckling.

 Statliga fonder
Industrifonden, Norrlandsfonden, Fouriertransform och 6:e AP-fonden är exempel på statliga fonder som satsar sitt kapital i svenska framtidsbolag.

 Venture Capital (VC)
Investmentbolag som köper del av bolaget och oftast är aktiva med att driva bolagets utveckling. VC-bolag fokuserar oftast på att skapa tillväxt för att efter en begränsad tid (3-10 år) medverka till att sälja bolaget.

Finansieringsfaser

Det finns ett antal definitioner på olika företags- och finansieringsfaser.

Vi har här valt att anamma den definition som Riksrevisionen använder, bland annat  i rapporten
 ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning”, RIR 2014:1.

 

502 Mkr investerades i startups och tillväxtföretag inom UIC under 2018

Företags- och finansieringsfaser

 1. Sådd
  Företagsfas med forskning, bedömning och utveckling av ett initialt koncept innan företaget har nått startupfasen.
 1. Start up
  Företagsfas med produktutveckling och inledande marknadsföring. Företaget har precis startat eller bara varit igång ett kort tag. Företagets produkter har vanligen inte lanserats kommersiellt.
 1. Tidig tillväxt
  Fas där företaget har avslutat produktutvecklingen och behöver ytterligare kapital för att inleda eller utveckla kommersiell tillverkning och försäljning. Företaget genererar ofta inga vinster.
 1. Expansion
  Fas där företaget växer och är i behov av ytterligare kapital för att finansiera ökad produktionskapacitet, marknads- och produktutveckling. Företaget kan ha nått en nivå där man gör nollresultat eller genererar vinst.
 1. Buyout/Mogna bolag
  Majoritetsinvesteringar, ofta kombinerat med lånat kapital, i mogna företag.

Ute efter finansiering?

Se UICs samling av aktuella finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för 
projekt och företag – från såddfas till buyout!

Hitta pengarna