Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Olika typer av finansiering i olika skeden i bolagets utveckling

Det finns ett antal definitioner på olika företags- och finansieringsfaser. Vi har här valt att anamma den definition som Riksrevisionen använder, bland annat  i rapporten ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning”, RIR 2014:1.

growth-453485_640

 Företags- och finansieringsfaser

 1. Sådd
  Företagsfas med forskning, bedömning och utveckling av ett initialt koncept innan företaget har nått startupfasen.
 1. Start up
  Företagsfas med produktutveckling och inledande marknadsföring. Företaget har precis startat eller bara varit igång ett kort tag. Företagets produkter har vanligen inte lanserats kommersiellt.
 1. Tidig tillväxt
  Fas där företaget har avslutat produktutvecklingen och behöver ytterligare kapital för att inleda eller utveckla kommersiell tillverkning och försäljning. Företaget genererar ofta inga vinster.
 1. Expansion
  Fas där företaget växer och är i behov av ytterligare kapital för att finansiera ökad produktionskapacitet, marknads- och produktutveckling. Företaget kan ha nått en nivå där man gör nollresultat eller genererar vinst.
 1. Byout/Mogna bolag
  Majoritetsinvesteringar, ofta kombinerat med lånat kapital, i mogna företag.