Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Start up

Företagsfas med produktutveckling och inledande marknadsföring. Företaget har precis startat eller bara varit igång ett kort tag. Företagets produkter har vanligen inte lanserats kommersiellt.

Kapital för initial produkt- och tjänsteutveckling samt att komma igång med provförsäljning.

Startkapital:

När man har uttömt det egna sparkontot, de tre F:en (Family, Fools and Friends) samt undersökt möjligheten till olika bidragsformer så finns det på olika håll en del möjligheter att få finansieringshjälp i mycket tidigt skede av affärs- och produktutvecklingen.

företagsrådgivning

Universiteten och Högskolorna har ofta holdingbolag som agerar riskkapitalister till projekt och bolag som har sitt ursprung i forskning från respektive lärosäte. I Uppsala representeras dessa av Uppsala universitets Holding AB och SLU Holding AB och i Södertälje av KTH Holding AB och Karolinska Institutet Holding AB.

Annars är det framför allt affärsänglarna som vågar ta de risker som det innebär att satsa kapital i denna tidiga fas. Svenska affärsängelnätverk finns att hitta på Riskkapitalföreningens och SVCAs sidor samt via Connect Sverige.

Exempel på aktörer med startkapital:

Uppsala universitet Holding AB , är universitetets holdingbolag. Bolaget ägs av Svenska Staten och förvaltas av Uppsala universitet och dess styrelse tillsätts av Rektor. Genom dem kan universitetet medverka till att licensiera ut ny teknik och till att etablera nya forskningsbaserade företag. Normalt kan Uppsala universitet Holding AB finansiera med 100 000-500 000 kr (i vissa fall upp till 1 miljon kronor) mot 3-15% ägarandel.

SLU Holding initierar, utvecklar och investerar i innovationer med bas inom SLU och den gröna näringen. SLU Holdings syfte är att tillsammans med forskaren eller studenten på SLU skapa hållbar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

KTH Holding är ett statligt aktiebolag som förvaltas av KTH:s universitetsstyrelse. En övergripande målsättning för KTH Holding är att understödja och maximera nyttiggörandet av KTH:s forskning genom att äga, förvalta och exploatera bolag och immateriella tillgångar.

Karolinska Institutet Holding AB, KIHABFör att kunna värdera, utveckla och kommersialisera intressanta upptäckter inom life science och medicinteknik har ett övergripande innovationssystem skapats inom Karolinska Institutet. KIHAB gör sina investeringar i tidiga projekt och bolag genom ett av sina dotterbolag KI Innovations AB.

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande Private Equity & Venture Capitalmarknad i Sverige. Bland deras medlemmar hittar man de flesta aktörerna på riskkapitalmarknaden.

Almi Företagspartner, Uppsala, Stockholm erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

Backing Minds har som uttalad strategi att hitta investeringar där inte andra riskkapitalbolag är normalt så aktiva.

Monterro investerar i och utvecklar mjukvarubolag/ICT-bolag.

Swedfund erbjuder riskkapital och etableringsstöd för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Next2be startades av Bengt Ågerup 2011 och är hans privata investmentbolag som gör investeringar i bioteknik.

Connect erbjuder processen Språngbrädan®  som vänder sig till dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede. Vi hjälper dig finslipa ditt affärscase och din presentation gentemot en investerare med målet att pitcha för Uppsala Investerarnätverk, ett nätverk Connect driver som består av ca 45 affärsänglar. Connect är en ideell organisation som drivs utan vinstsyfte. Se även CONNECT Uppsala / CONNECT öst.

KIC InnoEnergy är ett EU-finansierat projekt för att stödja projekt och bolag som har potential att på ett eller annat sätt förbättra hållbara energilösningar.

Angel I AB hjälper till att kommersialisera idéer genom att koppla ihop sitt nätverk av investerare med nystartade innovationsföretag i sådd- eller start up-fas. Normalt rör det sig om 200 tsek till 2 msek per företag för 10-20% av företagets aktier.

Professionell Ägarstyrning AB, PÄAB består av en grupp företagserfarna personer som på ett aktivt sätt bidrar till att förstärka entreprenörers affärsidéer och affärsplaner samt portföljbolagens resultat- och värde utveckling.

Stockholms Affärsänglar är ett Venture Finans och Kompetens hus som har startats av affärsänglar för att investera i unga, innovativa företag med tillväxtpotential.

Norrsken – Niklas Adalberth (en av grundarna av Klarna) har startat en stiftelse som hjälper sociala tech innovatörer. Iden kan vara förknippad med stor affärsrisk men skall ha mycket stor social potential.

Plutus Equities är ett Amerikanskt investmentbolag med Svensk representation. De investerar mellan 100.000 till 1.500.000 dollar i tidiga Hälsa-/Life Science- och ICT-bolag som vill etablera sig på den nordamerikanska marknaden.

Northcap är ett Danskt investeringsbolag som investerar i ICT-bolag från Skandinavien i såväl tidiga faser som i senare tillväxtfaser.

Sciety erbjuder ett nätverk av professionella investerare, yrkesutövare inom life science och hälsa samt privatsparare. Investeringsprocessen sker online och Sciety tar hand om det legala och administrativa arbetet i samband med finansieringen. Inriktning: bolag inom hälsa och life science, startup – till expansionskapital, finansieringsbehov 0,5 – 20 MSEK.

Angellist syndikerar grupper av affärsänglar.

CircleUp riktar sig mot startups som har tjänster och produkter mot slutkonsument.

Creandum investerar i nordiska teknikbolag. Investeringarna kan även vara med i tidig fas från ca tre till tio miljoner kronor.

Leksell Social Ventures investerar i Social Innovation, dvs entreprenörer och bolag med som genererar mätbar samhällsnytta .

IKEA GreenTech, vill generera bra och billiga miljövänliga produkter och tjänster till våra hem genom att investera i innovativa företag med stor potential att uppfylla moderna behov.

En relativt ny företeelse är sk Peer-To-Peer-lån, där privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner/företag.
Här följer några exempel: ToborrowLedify och Savelend

UIC hävdar inte på något sätt att detta är en komplett och heltäckande förteckning över alla olika typer och möjlighet till finansiering. Det kan även finnas vissa felaktigheter i definitioner och förteckningar över olika typer av finansieringsmöjligheter. Vi hoppas trots detta att det kan vara er till hjälp för att komma igång med förberedelserna för att söka finansiering, som en del i er företagsutveckling.